Starosta Jinců Josef Hála o investičních akcích a koronaviru

JINCE – V krátkém rozhovoru starosta městyse Jince Josef Hála představil současné i budoucí investice a také se vyjádřil k současné situaci s coronavirem.

Máme tu jaro a na plné obrátky se rozjely práce na investičních akcích. Můžete nám shrnout, na čem se momentálně pracuje, co se letos dokončí, co obec čeká?

Ano, máte pravdu. Zdárně pokračuje snad největší akce posledních let, a tou je rekonstrukce úpravny vody a dostavba vodovodu a kanalizace v Jincích, Rejkovicích a částečně i na Běříně. Výstavba vodovodu a kanalizace by měla být, podle předpokladů, ukončena do konce tohoto roku, a to včetně oprav komunikací. Na úpravně vody se bude pokračovat ještě začátkem roku příštího. Mimo tuto akci, která je částečně hrazena z dotace ze Státního fondu životního prostředí, bychom ještě letos chtěli z našich prostředků dostavět kanalizaci a propojit vodovod v ulici nad saunou, v neposlední řadě připravit další projekty na vodovody a kanalizace – např. u benzinové pumpy v ulici Pod Královkou. Do konce roku by mělo být stavební povolení i na dokončení vodovodu a kanalizace na Běřín.

                            

Úspěšně také pokračují práce na rekonstrukci domu č. p. 28 – bývalé lázně je to tak?

Ano. Před dokončením je fasáda a zateplení celého objektu, dokončujeme dalších sedm bytových jednotek ve střešní nástavbě, prostory pro komunitní centrum a knihovnu, máme po soutěži na dětské hřiště a venkovní učebnu na zahradě u domu, vybavení nábytkem pro dvě nové třídy družiny a neposlední řadě na příjezdovou komunikaci, parkoviště a chodníky. Byty bychom chtěli obsazovat v červnu – červenci, v září pak otevřeme družinu, učebny jinecké pobočky Základní umělecké školy Rožmitál p. Tř., dětské hřiště a zmíněné komunitní centrum.

 

 

A co Sokolská zahrada?

Na Sokolské zahradě zahajujeme druhou etapu výstavby hřišť. Bude se zde nacházet hřiště na malou kopanou, dva okruhy běžecké dráhy, sektor pro skok do dálky a vrh koulí. Zároveň jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj podávali žádosti o dotace na dvě hřiště na volejbal a nohejbal, a také na workautovou sestavu a několik prvků pro dětské hřiště. Na jaře letošního roku by měla proběhnout i rekonstrukce zeleně na zahradě včetně prořezu stávajících stromů.
Tím bude celá Sokolská zahrada s budovou sauny dokončena. Pak už jen budeme čekat, až skončí opatření proti Covidu-19 a tak bude možné vyhlásit výběrové řízení na provozovatele celého sportoviště, včetně samotné sauny.

 

Velmi očekávanou akcí je rekonstrukce historické huti Barbora. Co ji čeká letos?

Rekonstrukce a přístavba huti Barbora je velkou akcí přesahující význam nejen městyse, ale i celé republiky. Získali jsme dotaci z Norských fondů, a tak bude možné opravit stávající pec a související stavby, ale také postavit novou budovu, jako zázemí pro výstavní expozice hutnictví v Brdech, trilobitů, našeho rodáka Josefa Slavíka. Jako venkovní expozice by měly být nainstalovány makety pecí, ve kterých se tavilo železo před rokem 1810, včetně milířů atd. Projekčně připravujeme i využití venkovního areálu na pořádání různých letních slavností, koncertů atd. Ale to bude akce příštích let.

           

Bude se pokračovat v rozšiřování bytového fondu?

Městys v současné době eviduje přes 50 žádostí o byty. Proto jsem rád, že se nám podařilo získat dotaci na výstavbu 12 bytových jednotek. Ty začneme stavět v létě nad zdravotním střediskem s tím, že za rok by se mohly stěhovat do nového další rodiny. Zároveň připravujeme i novou dotaci Své zázemí u huti Barbora opustili rybáři a kolem objektu probíhají terénní práce. Na rekonstrukci  čeká také osm bytů v č. p. 32 (pečovatelského domu) ve Slavíkově ulici. Zde bychom chtěli vyměnit okna, objekt zateplit, instalovat tepelné čerpadlo včetně rozvodů tepla, vody a elektřiny, opravy střechy atd. Máme ještě zažádáno o dotace na rekonstrukci chodníků na konci Jinec směrem na Rejkovice a Hostomice, dále na přístavbu tělocvičny u základní školy a na další drobné akce. Držme si palce, ať je získáme a podaří se udělat další potřebné akce.

Investičních akcí je tedy požehnaně. Máte ještě něco „v rukávu“?

Na podzim bychom chtěli realizovat rekonstrukci bývalých sociálních zařízení na koupališti
s tím, že by zde kromě skladu vznikla i malá kuchyňka pro případné stanaře nebo obytné přívěsy. Také zde proběhne rekonstrukce zeleně.

A teď na smutnější téma: Jak zasáhl Covid -19 do života v Jincích?

Stejně jako v celé republice, vlastně i ve světě. Dodnes vzpomínám na všechny, kteří pomáhali šít roušky a vyráběli ochranné štíty, zajišťovali materiál, desinfekční prostředky. Na všechny, kteří se starali o zásobování, na zdravotníky, učitele, pracovnice na poště. I na úřadu městyse jsme přijímali řadu opatření, dodržovali nařízení vlády, snažili se vyřizovat
co nejvíce věcí přes internet, svolávali jsme jednání orgánů městyse jen v nejnutnějších případech, stejně jako kontrolní dny na stavbách a podobně.
Poděkování patří i klukům z technických služeb a pracovnicím a pracovníkům z vodního hospodářství. I přes všechna opatření nás nákaza v Jincích a okolních obcích neminula.
V době tohoto rozhovoru bylo denně téměř 60 lidí nemocných. Ale ani z řad zaměstnanců jsme se nevyhnuli karanténám, vždy ale došlo k nakažení v rodinách. Za celý rok v Jincích na Covid, respektive v souvislosti s Covidem, zemřeli 3 lidé, v Čenkově jeden. Podařilo se naočkovat přes 150 starších lidí. Nemoc si nyní vybírá především mladší lidi a kvůli nové mutaci viru i děti, které mají zejména v poslední době problémy s dodržováním protiepidemických opatření. Věřím, že dospělí jim půjdou příkladem, abychom se viru
brzy zbavili.

       

Za očkování seniorů, které proběhlo začátkem a koncem března v našem zdravotním středisku, bych chtěl poděkovat nejen pracovníkům Oblastní nemocnice Příbram, ale za pomoc i obvodnímu lékaři a dětské lékařce, zdravotním sestrám z obou ordinací a v neposlední ředě i pracovnicím úřadu městyse. Děkuji za ukázněnost a přístup starších obyvatel, kteří přišli na očkování, i těm, kteří je v některých případech doprovázeli. Byli jste všichni bezvadní. Opravdu to byl úplný koncert. Doufám, že se už brzy dočkáme doby, kdy nebude omezován pohyb občanů, že se děti opět vrátí do školky a školy, na sportoviště a hřiště, my dospělí se už nebudeme bát zajít navštívit příbuzné. Že se snad vrátí život do zajetých kolejí. To je moje největší přání těchto dnů.

Zdroj: Jinecký zpravodaj

Komentáře