ŘSD bude pokračovat v opravě Strakonické mezi Milínem a Chraštičkami

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnic a dálnic 7. dubna naváže na první realizované etapy, které skončili vloni v listopadu a bude pokračovat opravou dalších úseků komunikace I/4 mezi Milínem a Chrašticemi. Řidiči by proto na této komunikaci měli počítat i  s možným zdržením.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 4,69 km (úsek km 53,340– km 53,691 byl rekonstruován v rámci jiné akce) a je rozdělena do 8 etap. „Loni se nám podařilo v rámci etapy 3 a 4  mezi Životicemi a Těchařovicemi opravit komunikaci v délce 1180 metrů a letos tak zbývá ještě opravit 3,5 kilometrů této komunikace,“ připomněl Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Důvodem oprav je zejména špatný stav povrchu vozovky, který utrpěl i poslední zimou. Vozovka vykazuje značné množství poruch – kaverny, olamování okrajů vozovky, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, trhliny, vyjeté koleje i místní trhliny. „Nicméně je již třeba také provést částečnou rekonstrukci mostu přes Zbenický potok, jehož stav je hodnocen jako špatný a rovněž rekonstruovat odvodnění,“ říká Martin Buček.

Aby ŘSD práce urychlilo, zahájí po Velikonocích opravy na dvou úsecích současně a to na začátku i na konci celého úseku. Opravovat se bude v polovině komunikace směrem na Strakonice, tedy v pravém směru dle staničení. U Milína to bude 450 metrů od křižovatky se silnicí III/0049 a v rámci 7. etapy to bude 1055 metrů. Tento úsek bude začínat před rybníkem Cunát a končit na průtahu Chraštičkami. „Práce v průběhu uvedených dvouetap jsou plánovány na necelý měsíc. Poté se plynule přejde na levou stranu ve směru na Prahu,“ uvedl Matin Buček.

Stejně jako loni se budou stavební práce provádět za provozu s kyvadlově řízeným provozem průjezdným jízdním pruhem, což bude mít dopad do plynulosti dopravy, jak konečně potvrdila naše předpoklady realizace na podzim 2021. „Částí silnice I/4 mezi mezi Milínem a Chrašticemi projede v průměru denně více než 13 000 vozidel. Proto bychom rádi řidiče požádali o trpělivost, a pokud to bude možné, aby v časovém plánu své cesty počítali s možným zdržením,“ apeluje na řúčastníky silničního provozu Buček.

Mimo souvislé opravy konstrukčních asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následné obnovy vodorovného dopravního značení plastem se bude provádět rovněž odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a také jejich seříznutí a dosypání. Pročištěno a opraveno bude odvodňovací zařízení (silniční příkopy a propustky).

Pro zvýšení bezpečnosti v daném úseku bude provedena výměna a doplnění svodidel a dojde k výměně kolmých betonových a kamenných čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem. „Na mostě ev. č. 4-030 se bude pracovat zejména na provedení nových říms i izolace, doplnění odvodňovacích žlabů u říms, na lokální sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a osazení nového lankového zábradlí na římsy,“ dodal závěrem Martin Buček.

Komentáře