Sportovní zařízení města Příbram mají nového ředitele

PŘÍBRAM – Rada města Příbrami na svém včerejším jednání jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram Jana Slabu. Ten nahradí Petru Zelenkovou, která byla vedením organizace pověřena v červnu letošního roku do doby jmenování a nástupu nového ředitele.

„V průběhu výběrového řízení se do užšího výběru dostali tři uchazeči, kteří se podrobili psychotestům, na základě kterých byly posuzovány intelektové předpoklady, motivace pro výkon dané pozice, řídící principy, pracovní orientace, komunikační schopnosti, silné a slabé stránky,“ uvedla místostarostka města Příbrami Mgr. Alena Ženíšková s tím, že jako nevhodnějšího uchazeče na obsazení funkce ředitele doporučila personální agentura ke jmenování do funkce Jana Slabu.

Výběrové řízení realizovala personálně-poradenská a zprostředkovací agentura Psych -Inform, s. r. o., která vhodné uchazeče na post ředitele centra hledala mimo jiné i formou tzv. headhuntingu – přímého oslovení. „S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel Městských lesů a ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram,“ doplnil starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka s tím, že nový ředitel nastoupí k 18. září.

Komentáře