Spalničky překročily hranice Středočeského kraje

STŘEDNÍ ČECHY – Od začátku letošního roku je ve Středočeském kraji hlášených 13 případů onemocnění spalničkami. V 1 případě se jednalo o importované onemocnění z Ukrajiny.  Mezi nemocnými jsou 3 děti do 15 let, 1 mladistvý a 9 dospělých. Dosud neonemocněl žádný senior.

Z uvedených 13 nemocných 5 nebylo očkováno vůbec (všechny 3 děti – 1 z toho kvůli věku, ostatní dvě z rozhodnutí rodičů), 2 osoby byly očkované jen jednou dávkou a u jednoho nelze očkování zjistit.

„V souvislosti s nemocnými ze Středočeského kraje a Prahy jsme zajišťovali a v současné době zajišťujeme protiepidemická opatření proti dalšímu šíření onemocnění u celkem 199 osob, které byly s nemocnými v kontaktu. 131 osob bylo v kontaktu s nemocnými z Prahy, 68 s nemocnými ze Středočeského kraje,“ říká radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti  Robert Bezděk (ANO 2011).

Zatím zádný zvýšený nápor nezaznamenala ani příbramská nemocnice. „Zatím jsem zvýšený počet pacientů se spalničkami nezaznamenali, jenom minulý víkend, jak Motol zavřela akutní příjem kvůli nemoci personálu, tak jsme měli drobný nárůst pacientů,“ konstatoval tiskový mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

Spalničky jsou závažné onemocnění

Spalničky nejsou banální dětské onemocnění. Jedná se o vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se snadno šíří mezi neočkovanými osobami. Příznaky zpravidla nastupují za 10 až 12 dní po nákaze, zpočátku připomínají nachlazení s rýmou, kašlem a zvýšenou teplotou. Nemocný má zarudlé oči, citlivé na světlo. S postupujícím onemocněním, obvykle třetí až sedmý den, může horečka dosáhnout až 39 – 41°C a objevuje se červená vyrážka, která přetrvává 4 až 7 dní.

Přibližně 30 % hlášených případů má jednu nebo více komplikací, zejména děti do 5 let a dospělí nad 20 let. Spalničky mohou mít závažnější průběh u osob s oslabeným imunitním systémem.

Komplikace onemocnění spalničkami.

  • U 7 až 9 ze 100 nemocných dětí vzniká infekce ucha, která může způsobit ztrátu sluchu.
  • U 1 z 1000 nemocných osob vznikne akutní zánět mozku, který může vést ke křečím a způsobit hluchotu nebo mentální postižení.
  • 8 ze 100 nemocných udává průjem.
  • Onemocnění oka, např. poškození rohovky (vnější vrstva oka), může vést až ke slepotě. Tato komplikace postihuje především podvyživené děti a souvisí
  • s nedostatkem vitamínu A.
  • U 1 až 6 ze 100 nemocných dochází k zápalu plic. Jde o nejčastější příčinu úmrtí při onemocnění spalničkami u malých dětí.
  • Velmi vzácná, ale smrtelná komplikace postihující mozek, známá jako subakutní sklerotizující panencefalitida (SSPE), se může objevit až několik let po prodělání onemocnění spalničkami.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest dýchacích (rýma, kašel), zánětem spojivek. Následně vzniká vyrážka (exantém), začínající za krkem a šíří se po celém těle, a červené skvrny na sliznici tváří v ústech (Koplikovy skvrny).

Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před začátkem prodromálních příznaků a končí do čtyř dnů po vzniku exantému.

Spalničky se velmi snadno se šíří vzdušnou cestou.

Pro snížení rizika onemocnění jak spalničkami, tak i dalšími respiračními onemocněními je důležité dodržovat obecná preventivní hygienická opatření

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.
Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.
Myjte si často a opakovaně ruce:

  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.
Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

 

Komentáře