Skanzen ve Vysokém Chlumci se rozšíří o další dva cenné objekty

Skanzen Vysoký Chlumec.

PRAHA/VYSOKÝ CHLUMEC – Vedení Středočeského kraje podpořilo projektový záměr Hornického muzea Příbram  „Výkup objektů z Mokřan a Řikova“ s předpokládanou cenou 600 tisíc korun.

Hospodářský a obytný objekt pocházející nejpozději z první poloviny 18. století patří k téměř posledním dokladům lidové hmotné kultury této části Středočeského kraje a doplní model sídelní struktury vesnice v oblasti středního Povltaví. Bez transferu by těmto unikátním stavbám, které nejsou dosud v muzeích v přírodě v rámci kraje zastoupeny, hrozil bezprostřední zánik. Oba objekty nejsou chráněny památkovou péčí.

Rozšíření Skanzenu ve Vysokém Chlumci o hospodářský patrový objekt z Mokřan čp. 13 a obytné stavení z Řikova čp. 12 umožní realizaci nových interiérových expozic, popřípadě poskytnou prostor pro specializované výstavy určené nejširší veřejnosti, pro zpřístupnění dosud nevystavovaných sbírkových předmětů muzea či seznámení se s vývojem a technologiemi tradičního stavitelství 18. a 19. století.

„Vzhledem ke změnám způsobu života na vesnici, novým zemědělským postupům výroby či moderním požadavkům na bydlení, ale také i vlivem řady dalších důvodů, mezi něž patří v poslední době i jiné majetkoprávní vztahy, pozbyla část hodnotných vesnických staveb smysluplného využití. Bez minimální základní údržby jsou tyto objekty odsouzeny k zániku. Transferem takovýchto ohrožených unikátních staveb do Skanzenu je možné zachránit značnou část z nich a dokumentovat na nich bohatou historii tohoto regionu,“ řekl radní pro oblast kultury a památkové Karel Horčička (ČSSD). 

„Doplněním těchto dvou staveb bude koncepčně dokončen celý unikátní skanzen, který je zasazený do nádherného a přirozeného přírodního prostředí. Určitě obohatí areál nejen dalšími výstavními prostory, které budou zakomponovány do prohlídkových tras, ale i zpestří hojně navštěvované tradiční akce – den řemesel, folklorní den nebo masopust,“ doplnil předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).    

Projekt „Výkup objektů z Mokřan a Řikova“ je spolufinancovaný Ministerstvem kultury ČR z národních zdrojů a v následující aktualizaci bude zařazen do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů. Realizace proběhne nejpozději do 31. prosince letošního roku. 

Skanzen ve Vysokém Chlumci uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

Komentáře