Skanzen ve Vysokém Chlumci opět ožije řemesly

VYSOKÝ CHLUMEC – Skanzen Vysoký Chlumec, pobočka Hornického muzea Příbram, ožije v sobotu 16. července od 10 do 17 hodin opět více než dvěma desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.

V chalupách a stodolách bude k vidění práce kamnářů, tesařů, hrnčíře, řezbáře, předení na kolovrátku a další tradiční řemesla. „Návštěvníci si na vlastní kůži budou moci vyzkoušet výrobu sýrů, píšťalek, drátování a pečení perníků. V provozu bude také mlýn, pila a kovárna,“ zve širokou veřejnost ředitel muzea Josef Velfl.

Spoučástí programu jsou také výstavy „Od sedláka po domkáře“ věnovaná vesnickému obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století a „Dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký Chlumec“.

Na místě bude k dispozici občerstvení a prodej keramiky, včelařských produktů i tematických suvenýrů včetně předmětů s logem oslav 20 let od otevření skanzenu pro veřejnost. Vstupné: 100 Kč základní, 60 Kč snížené, 250 Kč rodinné. Během akce neprobíhají prohlídky skanzenu s průvodcem, možná je pouze volná prohlídka.

Souběžně se Dnem řemesel bude na hřišti u ZŠ Vysoký Chlumec probíhat od 11 hodin chlumecké Folkování v podhradí, kde vystoupí skupiny Epydemye, První káva, Petr Vašina a Míša Mádlová, Naopak a Meziměsto. Vstupné dobrovolné.

Komentáře