ScioŠkola bude i v Dobříši

Foto: archiv školy

DOBŘÍŠ/PRAHA – Od příštího školního roku zahájí v Dobříši výuku nová základní ScioŠkola. Celkově půjde v rámci ČR již o 20. ScioŠkolu. Přihlášky do 1. – 6. třídy přijímá škola již nyní.

Obyvatelům Dobříše, Příbrami, Mníšku pod Brdy a dalších okolních obcí se tím rozšíří nabídka vzdělávání. Město Dobříš možnost rozšíření nabídky vzdělávání přivítalo, což potvrzuje místostarostka Jindřiška Romba: „Jsem velmi ráda, že Scio si vybralo Dobříš jako další lokalitu pro založení alternativního studia základního vzdělávání. V současné době jsou připravovány administrativní úkony k tomu, aby se v příštím školním roce ScioŠkola pro žáky otevřela. Její forma přináší odlišný přístup k výuce, jako je například slovní hodnocení, větší důraz na práci s chybou jako příležitost k učení, stanovování pravidel ve škole samotnými žáky, ale i samotné rozhodování žáků o naplnění části výuky a další. ScioŠkola tak v rámci ORP Dobříš nabídne další volné kapacity pro vzdělávání a může se stát nejen zdravou konkurencí, ale i partnerem škol zřizovaných obcemi. Jde sice o soukromou, a tedy placenou školu, ale vzhledem k vysoké poptávce po alternativním vzdělávání věřím, že mnoho rodičů novou školu ocení.“

Škola nalezne své zázemí v části budovy Na Zlaté stezce 1075, v níž je plánována rekonstrukce na školu (architektonická studie). Přijímat bude zhruba 13 žáků do každého ročníku. V prvním roce nabídne výuku pro  1. – 6. třídu. Cílová kapacita školy je 130 žáků od 1. do 9. třídy. Školné, které se hradí 10 měsíců a zahrnuje také náklady na družinu, činí 8500 Kč / měsíc.

„Dlouhodobě jsme evidovali zájem rodičů z Dobříšska. O vzniku školy jsme uvažovali již v minulosti, ale nedařilo se nám najít vhodné prostory. To se nyní podařilo,“ uvádí Jana Chárova z Rady ScioŠkol a dodává:  „Již po 2 týdnech od oznámení o vzniku školy jsme obdrželi kolem 20 přihlášek. Ostatně ty stále přibývají“.

Všem ScioŠkolám je společný důraz na rozvoj kompetencí, jako je například schopnost převzít zodpovědnost, umět se rozhodovat, pracovat v týmu či respektovat ostatní. Chyby ve ScioŠkolách nejsou vnímány jako cesta k trestu (neznámkuje se), ale jako prostředek pro další učení. Důraz je kladen na propojení školy s reálným životem.

ScioŠkoly  připravují děti na život v současném, a především pak v budoucím světě. V něm už nejsou potřeba pouze naučené znalosti. Důležitější jsou specifické dovednosti, které když děti ovládnou, bude se jim žít lépe. Říkáme jim kompetence pro budoucnost. K nim jsou vedeni žáci ScioŠkol. Jak daleko každý dojde, bude jistě různé. Naším úkolem není ušlapávat jim cesty, ale pomoci každému překonávat překážky, povzbuzovat ho, aby našel sílu a odvahu dojít na této cestě co nejdál,“ upřesňuje Ondřej Šteffl, který stojí za myšlenkou a konceptem ScioŠkol. 

Ve středu 29. listopadu od 17:30 ve Velkém sálu Kulturního střediska (Mírové náměstí 68) pořádá škola pro zájemce besedu o vzniku ScioŠkoly v Dobříši i o konceptu školy. Vítána jsou i média. Hostem besedy bude právě i Ondřej Šteffl, zakladatel ScioŠkol.

Komentáře