ŘSD zahájila poslední letošní stavbu v kraji, opravu mostu v Počaplech

ŘSD zahájilo opravu mostu v Počaplech. Foto: ŘSD

POČAPLY – Ředitelství silnici a dálnic ČR zahájilo v letošním roce na území Středočeského kraje poslední stavbu. Jedná se o rekonstrukci mostu přes Mlýnský potok  na sil. I/19 v  Počaplech. Most z konce 19. století je hodnocený stavem VI, tedy velmi špatný, a je pouze omezitelně použitelný.

„Ačkoliv hovoříme o rekonstrukci, v praxi se jedná o novou stavbu, při které dojde k demolici stávajícího mostního objektu a výstavbě objektu nového,“ říká Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic. Nově navržené řešení mění v místě současného mostu vedení komunikace, které bude severně odsazeno od současného vedení. Most je navržen jako jednopólová předpjatá monolitická rámová konstrukce. Spodní stavba bude tvořena stěnovými opěrami založenými na pilotových základech. Vzhledem k umístění mostu v intravilánu a maximální dovolené rychlosti na převáděné komunikaci do 50 km/h bude most vybaven pouze zádržným zařízením v podobě mostního zábradlí o výšce 1,10 metru. To bude osazeno na železobetonové římsy. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag a.s., která zakázku vysoutěžila za 47,9 mil. Kč bez DPH.

Ještě do konce tohoto roku by měly být zahájeny přípravné zemní práce k založení zázemí staveniště, vytýčení přeložek sítí a jejich přeložení. Dále budou probíhat zemní práce na přípravě provizorní komunikace a k vybudování mostního provizoria, aby toto mohlo být na jaře 2021 již pouze osazeno. „Po převedení dopravy na provizorní komunikaci bude zahájena po provedení nutných pažících prací kompletní demolice stávajícího mostu včetně spodní stavby a následně výstavba mostu nového. Nový most bychom rádi uvedli do provozu ve 4. čtvrtletí 2021 s tím, že dokončovací práce jako odstraňování provizorní komunikace, úprava koryty potoka, terénní úpravy v okolí mostu, budou probíhat dále bez vlivu na plynulost silničního provozu,“ dodal Martin Buček.

Komentáře