ŘSD letos zahájí opravu mostu na dálnici u Staré Huti

Foto: ŘSD

PRAHA/DOBŘÍŠSKO – Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu na komplexní opravy dálničního mostu na dálnici D4 u Staré Huti u Dobříše.  Výběrová komise vybírala z celkem 11 nabídek. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost EDIKT a.s, která bude dílo realizovat za 69,74 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu 360 kalendářních dnů. 

Cílem realizace je rekonstrukce stávajícího dálničního mostu z roku 1986, který u obce Stará Huť překlenuje přepad Huťského rybníka. „Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostního objektu bylo rozhodnuto o provedení kompletní přestavby mostu a změně technického řešení. Zásadní závadou je zatékání do mostní konstrukce z důvodu nefunkčního izolačního systému mostovky a další závady jako například nefunkční mostní závěry, koroze ložisek či obnažené výztuže atd. Provedenou diagnostikou zjištěné vady již výrazně omezuji životnost mostu,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD s tím, že spodní stavba mostu i nosná konstrukce mají stav hodnocený jako velmi špatný.

V rámci stavby bude nynější most zdemolován a na jeho místě bude postavený nov monolitický most s upravenými rozpětí oproti mostu, který se stojí na místě nyní. Ze statických důvodů bude upraven poměr a rozpětí polí mostu. Původní rozpětí bylo 18+18+18 metrů, nově to bude 16+24+16 metrů.

Komplexní oprava mostu bude provedena v průběhu dvou stavebních sezón, přičemž v průběhu každé z nich se bude pracovat na jedné jeho polovině. „V rámci 1. etapy, která se uskuteční v letošním roce, provedeme demolici a výstavbu levé části mostu v jízdním pásu dálnice D4 ve směru na Prahu. Z tohoto důvodu dojde k uzavření levého jízdního pásu v km 29,062 – 28,507 s kompletním převedením provozu do jízdního pásu ve směru na Příbram,“ upozorňuje Martin Buček.

ŘSD plánuje zahájit stavbu začátkem dubna. „O bližších podrobnostech ke stavbě a dopravnímu omezení budeme informovat v předstihu před zahájením prací,“ dodal Buček.

Komentáře