Rožmitál pořídil nový lis na PET lahve

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Město pořídilo pro své středisko Technických služeb – sběrný dvůr, nový lis na PET láhve a papír v kontejnerech.

„Obce jednou utlučou náklady na sběr a likvidaci odpadů všeho druhu a náklady na místní komunikace a chodníky.V oblasti odpadů jsme se tomu už velmi přiblížili. Výdaje města Rožmitál na zabezpečení sběru a odstraňování komunálního a separovaného odpadu budou v roce 2020 o jeden milion korun vyšší v porovnání s rokem 2016. Z roku na rok o více než čtvrt miliónu korun, ve čtyřletém období tak o milión korun vyšší výdaje města. Za papír a lepenky i za vytříděné plasty už nedostaneme zaplaceno, ale naopak budeme platit,“ uvedl Josef Vondrášek, starosta Rožmitálu.

Celorepublikový systém třídění, shromažďování a výkup odpadu se zadrhl, není odbyt. Velmi výrazně vzrostli i ceny za odstraňování pneumatik, dřevního odpadu, a dalších komodit. „Smutné je, že proděláváme i na sběru, tedy na naložení a doprava tříděného odpadu. Výspy a odvoz, kde je stanovena cena za kontejner, se prodražuje naší nedisciplinovaností. Do kontejneru se hází nerozebrané kartonové krabice, nerozlámaný polystyren, nesešlápnuté PET láhve a podobně,“ doplňuje rožmitálský radní Aleš Haluska.

       

Pak je výsledek takový, že v průměru  se naplňuje více než kubíkový kontejner 28 kg plastů a nebo 37 kg papíru.

Aleš Haluska, radní Rožmitálu

Dobré třídění neznamená jen uložení odpadu do správného kontejneru, ale i využití jeho objemu, abychom neplatili za vývoz VZDUCHU. I proto město zakoupilo daný lis na lisování PET lahví a papíru v kontejnerech ve sběrném dvoře Rožmitál,“ dále uvádí Aleš Haluska.

Město do budoucna uvažuje pořídit podobný lis i pojízdný, pro kontejnery v našem městě a sloučených obcí.

Především, ale apelujeme na naše občany, aby PET láhve řádně sešlapali a papírové kartony rozebírali. Nevhazovali ostatní odpad do kontejnerů určených na plasty a papír, od toho slouží v našem městě sběrný dvůr, kde je možné veškerý odpad uložit,“ uzavřel rožmitálský radní.

Komentáře