Řidiče čekají na Drkolnově při parkování změny

Foto: Pavlína Svobodová

PŘÍBRAM – Vedení města se dlouhodobě snaží vyřešit problém s parkování v městské části Drkolnov. Tento měsíc začne totiž v této lokalitě nový režim parkování. Což se dotkne především území mezi ulicemi Slunná, Šachetní a Drkolnovská.

„Na Drkolnově vznikají nové parkovací plochy, podařilo se nám pro veřejnost uvolnit i tu část placeného parkoviště, které tam měla firma Schwarz, tak je nyní nově 70 volných míst, které lze využívat bezplatně,“ popisuje aktuální změny místostarosta Václav Švenda.

Ovšem změna sebou nese i některé méně příjemné opatření pro místní obyvatele. Dojde totiž ke zpřísnění režim parkování ve vnitroblocích. Tento měsíc totiž bude prostor mezi ulicemi Slunná, Šachetní a Drkolnovská osazený dopravní značkou „Zóna – zákaz stání mimo vyznačená parkovací stání“ a místa, kde půjde parkovat, budou vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením, tedy bílou barvou.

Důvodem změny je zejména neukázněnost řidičů, kteří mnohdy parkují na všech úzkých komunikacích vnitrobloku včetně křižovatek, čímž znemožňují průjezd vozidel hasičského záchranného sboru. Hasiči pak nemohou projekt s výškovou technikou, jež je důležitá pro případnou záchranu lidí z vyšších pater budov, pokud by došlo k požáru. Případný zásah v takových případech trvá déle a je mnohem komplikovanější.

„Věřím, že místní obyvatelé pochopí, že změna je nutná i pro jejich bezpečí, aby se v případě nutnosti do vnitrobloků mohla dostat například požární technika. Vždy jsme se snažili místní nešikanovat v případě parkování, ale situace se tam bohužel vymkla kontrole, ale když tam nyní nedaleko vznikají nová parkoviště, tak bylo potřeba v tom udělat pořádek,“ vysvětluje zavedení opatření Václav Švenda s tím, že projektová dokumentace na svislé a vodorovné dopravní značení vznikla na základě prověření situace v terénu, následné analýzy a simulace průjezdu hasičské techniky ulicemi sídliště.

Komentáře