Rally Příbram se letos nepojede, důvodem jsou finance

PŘÍBRAM – O Rally Příbram se v posledních letech mluví hodně především v souvislosti s penězi. Ty jsou také důvodem, proč se letošní ročník neuskuteční. Závod se měl jet ve  dnech 23.7. – 24.7. a měl to být už 41. ročník.

„Vzhledem k současné situaci a nejisté době se nám nepodařilo najít generálního partnera a naplnit finanční rozpočet naší rally. Proto jsme nuceni tento ročník zrušit,“ uvádí na webových stránkách této sportovní akce předseda Organizačního výboru Rally Příbram Petr Šefr.

O peníze pořadatelé bojují každoročně a jejich žádost je už tradičně na zastupitelstvu příčinou bouřlivých diskuzí. V řadách zastupitelů má tato akce jak své zastánce, tak odpůrce a to napříč politickým spektrem. Automobilovým fanouškem je například sám starosta Jan Konvalinka, který si uvědomuje, že způsob možnosti spolufinancování této sportovní akce ze strany města není zrovna nejťastnějším. „Budu iniciovat jednání, abychom v přístím roce zajistili podporu Rally Příbram z jiné finanční kapitoly rozpočtu jako například v případě Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, nicméně nyní navrhuji podpořit letošní ročník částkou 200 tisíc korun a to tak, že suma 150 tisíc půjde z rezervy starosty a 50 tisíc korun pak z rezervy místostarostky,“ řekl Jan Konvalinka na letošním dubnovém zasedání zastupitelstva. Tato částka byla nakonec schválena, nicméně k pomoci realizovat letošní ročník nestačila. A to i pres to, že dalších 250 tisíc korun přislíbil Středočeský kraj.
 
„Rally Příbram je tradiční akce, kterou město vždy podporovalo a myslím si, že v tom mělo pokračovat, protože peníze, které do rally dáme se město vrátí přes místní podnikatele, jejichž služby návštěvníci i účastnici tohoto závodu budou využívat. Podporu rally získalo i na kraji, shodou okolností ve stejný den, kdy zasedalo příbramské zastupitelstvo,“ říká opoziční zastupitel města a také střeodčeský krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda.
 
Této podpory si váží i sami pořadatelé. „Chtěl bych tímto poděkovat městu Příbram za projevenou podporu naší rally, stejně tak Středočeskému kraji, obcím, v jejichž území tratě vedly, spoluobčanům za toleranci, a v neposlední řadě i pořadatelům. Děkujeme, bez Vás všech by to opravdu nešlo. Omlouváme se všem fanouškům, hostům, posádkám i partnerům akce a mohu Vám za celý Organizační výbor slíbit, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom mohli pokračovat v následujícím roce,“ dodává k současné situaci za pořadatele Petr Šefr.

 

Komentáře