Rada zřídila novou komisi a další doplnila

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Rada města na svém jednání na podnět zastupitelů zřídila další komisi. Došlo totiž k obnovení zrušené zahraniční komise, která bude mít za úkol vytvářet podmínky a prostor pro zapojení města do spolupráce a partnerství evropských měst.

Zahraniční komise má sedm členů. Předsedat jí bude Michal Gerčák a dalšími členy jsou Josef Šašek, Tomáš Mosler, František Caithaml, Simona Luftová, Jakub Svoboda a Tomáš Trávníček.

„Mimo vytvoření nové komise, coby svého poradního orgánu, rada města rozhodla také o změnách v komisích stávajících. Komise kulturní, letopisecká a památková byla rozšířena,“ konstatovala tisková mluvčí města Eva Švehlová. U kulturní se z původní sedmičlenné stala komisí devítičlennou a novými členy jsou Jiří Paul a Antonín Schejbal.

Více členů bude mít také komise pro mládež, tělovýchovu a sport. U ní došlo k navýšení z devíti na třináct členů. Novým členy komise jsou: Petr Janota, Jan Hadraba, Radek Eliáš a Milan Vančát.

Komise Smart city byla rozšířena o dva členy. Novými jmény ve třináctičlenné komisi jsou Filip Ondřejek a Filip Boháč. O dva členy byla navýšena také komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě. Zde devítičlenný tým doplnil Martin Lukeš a Václav Černý.

„Výše uvedené komise byly rozšiřovány, v komisi pro realizaci majetku města došlo ke změně ve vedení. Původní předseda Martin Buršík se členství v komisi vzdává, s ohledem na to, že coby místostarosta může jednání komise pravidelně navštěvovat, a na jeho postu jej nahradil Petr Pintner,“ doplnila tisková mluvčí radnice.

Komentáře