Rada města schválila zachování současného režimu DPS v Hradební ulici

Dům s pěčovatelskou službou v Hradební ulici. Foto: Pavlína Svobodová

PŘÍBRAM – Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Hradební ulici nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti. Navíc je od roku 1982 užívaný v tomto režimu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, přesto zůstane domem s pečovatelskou službou. Rozhodla tak rada města.

V domě je 72 bytů a město přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků HZS na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou.

Prvotní propočet nákladů stavebních úprav tak, aby byla budova mohla být znovu zkolaudována a aby odpovídala normám požární bezpečnosti, je zhruba 6 milionů 300 tisíc korun vč. DPH. „V této etapě oprav by mělo být vybudováno nové únikové schodiště a evakuační výtah, upraveny vstupní dveře a okna do bytů a měla by být také vybudována elektrická požární signalizace,“ uvedla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s doplněním, že co se týče vyčíslených nákladů, prozatím se jedná o předběžné posouzení a nemusí zahrnovat všechny nutné úpravy objektu, které vyplynou v průběhu zpracování projektové dokumentace a jednání s orgány státní správy.

Rada města projednávala i druhou etapu rekonstrukce budovy. „Kromě postupné rekonstrukce jednotlivých bytů se jedná o stavební úpravy z hlediska technického a morálního stavu objektu, kdy by později, v dalších letech, mělo dojít k opravě a zateplení střechy, opravě podlah lodžií a pavlačí, zakrytí otevřených pavlačí východní fasády, výměně oken a balkonových dveří, zateplení obvodového pláště a výměna elektroinstalace společných prostor,“ konstatovala Ženísková s tím, že tato druhá etapa se předběžně odhaduje zhruba na částku 15 milionů korun vč. DPH

Komentáře