Zdabořáci nechtějí jihovýchodní obchvat v současné podobě

PŘÍBRAM – Občané místní části Zdaboř, kteří se včera zúčastnili veřejné schůze svolané osadním výborem a Sdružením občanů a přátel Zdaboře, odmítli jihovýchodní obchvat v té podobě, jaké je v současnosti navržený k realizaci.

Toto stanovisko přednesli i starostovi města Jindřichu Vařekovi, který se veřejné debaty účastnil. Lidé se obávají, že v nově zastavěné části Zdaboř dojde k velkému zhoršení dopravy. Podle nich není správné, aby se centru a části Březových Hor obchvatem ulevilo a doprava se přesunula do jiné části, myšleno tím na Zdaboř.

Starosta slíbil, že svolá k tomuto tématu veřejnou debatu s odborníky. Upozornil jen na to, že současný plán tohoto obchvatu vznikal 10 let a v případě, že ho město odmítne, může jeho úprava trvat dalších 10 let, což bude pro centrum města dopravně neúnosné. 

V dalších bodech se řešili některé silnice a chodníky na Zdaboři, nebo cyklostezka, která měla vzniknout mezi Drkolnovem a Bohutínem. V tomto případě Jindřich Vařeka smutně konstatoval, že ani v příštím roce stezka nevznikne z důvodu financí. Při tvorbě rozpočtu byla tato investice vyškrtnuta.

Osadní výbor naopak chválil dobrou spolupráci s Technickými službami města Příbram a také kvitoval umístění radaru na Zdabořské ulici, kde došlo ke zklidnění dopravní situace.

Z celé veřejné debaty pro vás připravujeme videoreportáž, zatím se podívejte na fotogalerii a krátké videozhodnocení tohoto jednání starostou města.

Komentáře