Rada města jednala o bazénu, stromech i parkování

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Včera zasedala poprvé v novém roce městská rada. Na programu jednání měla hned několik zajímavých bodů.

Jedním z nich byla například výše ceny plánované rekonstrukce aquaparku, kdy se vedení města nelíbí její navrhovaná výše. „Ta částka v tuto chvíli činí 364 milionů, ale není pro nás dostatečně podložená a tak jsme podklady vrátili k doplnění,“ konstatoval starosta Jindřich Vařeka.

Dalším z mnoha bodů jednání byl i postup v jednání ohledně zlepšení pohledů na Svatou Horu. Toho chce radnice ve spolupráci s farností dosáhnout úpravou přebujelé zeleně v okolí církevní dominanty Příbrami. „Půjde o decentní zásah, ale i tak se dá předpokládat bouřlivá reakce od části veřejnosti,“ řekl místostarosta Václav Švenda, který má jednání s církví i arboristy na starosti. Radní se také zabývali návrhem režimu parkování v centru města, kde už je situace neudržitelná i nově budovaných parkovištích.

Komentáře