Projekt skupinového vodovodu znovu ožívá

DOBŘÍŠSKO – Letošní jaro a léto jasně ukázalo slabá místa v zásobování měst a obcí pitnou vodou. Po oblast Dobříšska a Novoknínska byla vypracována společností VRV studie zásobení pitnou vodou, která by umožnila napojení na skupinový vodovod z Vltavy pro celý region.

Navazuje na aktivity z roku 2008, kdy se projekt skupinového vodovodu objevil a obnovení prací na něm nyní iniciovali sami někteří starostové kvůli stále častější situaci nedostatku pitné vody z vlastních lokálních zdrojů. Letos byli vodohospodáři dokonce nuceni vyhlásit kampaň Šetři vodou, která seznamovala obyvatele s možnostmi šetrného zacházení a hospodaření s pitnou vodou.

Komentáře