Proč hledat komplikace tam, kde žádné nejsou

Vladimír Král.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Svůj názor na problematiku týkající se parkování ve městě a také chystané rekonstrukce bazénu nám do redakce zaslal zastupitel Vladimír Král.

Při zasedání zastupitelstva na konci dubna předložila Šance pro Příbram dva návrhy v oblasti parkování. Podstatou prvního bylo osvobození od parkovného na zpoplatněných městských parkovištích pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Druhý návrh se věnoval přenositelnosti parkovacích lístků – možnosti využít zaplacené (nevyčerpané) hodinové parkovné na dalším parkovišti.

Chceme totiž hledat způsoby, jak učinit nové parkovací restrikce pro občany alespoň o něco snesitelnější. Jsme v opozici, ale přesto se snažíme věci konstruktivně změnit. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P byli do loňského roku od poplatků osvobozeni. Rádi bychom obnovili dřívější stav. V případě druhého návrhu pak považujeme za spravedlivé, aby řidiči za 1 hodinu parkování na různých městských parkovištích platili parkovné odpovídající 1 hodině, nikoli 2 hodinám.

Při projednávání na zastupitelstvu jsme byli poučeni, že prý máme témata nejdřív konzultovat s odbory a komisemi. My jsme ale přesvědčení, že na našich aktuálních návrzích není nic složitého. Zejména náš návrh, dle kterého by držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohli na zpoplatněných městských parkovištích opět parkovat zdarma, je naprosto triviální. Navíc tato konkrétní otázka je věcí nikoli odbornou, kdy by posouzení ze strany odborů města mohlo dávat smysl, ale čistě politickou – buď parkovné daným občanům promineme, nebo ne. Technicky je proveditelné obojí.

Neodpustím si malou poznámku. Na jaře 2018 bylo rozhodnutím Rady města zahrnuto do parkovacích zón i parkoviště pod hřbitovem. Po roce, ještě než se poplatky na tomto parkovišti vůbec začaly vybírat, se původní nařízení mění a vzniká fialová zóna s jiným režimem zpoplatnění. Má toto být důkazem koncepce a „prokonzultovanosti“ kroků města v oblasti parkování? Chápu, že někteří zastupitelé by mi možná dokázali vytknout i nos mezi očima. Ale nemyslím, že je za dané situace namístě vyčítat Šanci nepromyšlenost či nepřipravenost návrhů. Věřím, že vedení města bude v budoucnu měřit víc stejným metrem.

Ještě krátce k jedné výhradě, která k našemu návrhu ve věci parkování držitelů průkazů zazněla. Bez zpoplatnění by prý hrozilo, že příslušná parkovací místa by byla obsazená zbytečně dlouho, takže by se nedostalo na další zájemce o parkování na vyhrazeném místě. Bylo by zajímavé vědět, jak často taková situace v minulosti skutečně nastala. Osobně mi nepřipadá moc pravděpodobné, že by někdo jel do nemocnice nebo na úřad a schválně zde prodloužil vyřizování záležitostí třeba o dvě hodiny – jen proto, že by případně měl parkování zdarma. Proč by to dělal?

Během rozpravy mě poněkud překvapil komentář pana starosty o generelu dopravy a parkování. Prý bychom od generelu neměli čekat zázraky. Dobrá, ale proč potom tedy město generel vůbec zadávalo? Jen proto, že na něj byla dotace a že si budeme moct napsat do kolonky „počet využitých dotací“ hezčí číslo? Doufám, že nikoli. Rád bych připomněl, že generel už v roce 2015 požadovala Komise pro rozvoj města.

A jak to nakonec s našimi návrhy dopadlo? Náš druhý návrh byl zamítnut. Prvním návrhem se bude zabývat Rada města. Budeme samozřejmě rádi, když bude kladně posouzen alespoň kompromis, zmíněný na zastupitelstvu, v podobě bezplatného parkování držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s časovým omezením (např. po dobu dvou hodin).

Na okraj k rekonstrukci aquaparku

V závěru zasedání jsem se ptal, v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí aquaparku, zda se uvažuje o žádosti o dotaci a jak to bude po dobu zhruba tříleté uzavírky bazénu se závodními plavci, školáky a zaměstnanci. Byl jsem přítomen předchozího neveřejného předjednání (porady) zastupitelů, ale ke konci jsem musel z osobních důvodů odejít.

V reakci na své dotazy jsem byl upozorněn a napomenut, že na konci předjednání byla část mých otázek zodpovězena, v rámci dvaceti často kladených dotazů. Jeden z koaličních zastupitelů nadto poznamenal, že otázka na to, kde budou děti po dobu rekonstrukce plavat, není na místě. Osobně se domnívám, že různé informace a opatření zamýšlená v souvislosti s rekonstrukcí zajímají nejen mě, ale také (především) stovky rodičů závodních plavců nebo účastníků plavecké výuky a další obyvatele.

Také myslím, že některým otázkám nebo nedorozuměním by se mohlo předejít, kdyby město tyto informace, těchto 20 častých otázek a odpovědí k rekonstrukci aquaparku, samo zveřejnilo (například souběžně s tiskovou zprávou o konání porady). Snad se bude transparentnost radnice a automatické zveřejňování informací s postupem času dále zvyšovat.

Mgr. Vladimír Král,

zastupitel za Šanci pro Příbram

Komentáře