Příspěvky z veřejné sbírky pomáhají a stále je možné o ně žádat

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Finanční podpora z veřejné sbírky byla v březnu přiznána dvěma žadatelkám, samoživitelkám, které nedosáhly na finanční pomoc od státu.

V březnu byly na odbor sociálních věcí a zdravotnictví podány tři žádosti o finanční podporu z účtu veřejné sbírky. Dvě žádosti byly posunuty k projednání na radu města, třetí byla zamítnuta, neboť žadatelka není občankou našeho města.

„Rada města schvalovala dvě žádosti o podporu. V obou případech se jedná matky samoživitelky jejichž příjmy byly pozastaveny či sníženy v souvislosti s aktuálními vládními opatřeními. Příspěvky ve výši tři a čtyři tisíce korun byly přiznány,“ uvedl po jednání rady města starosta Jan Konvalinka.

Rodiče samoživitelé, kteří jsou dotčeni vládními opatřeními a nebyla jim přiznána státní podpora, mohou i nadále žádat o příspěvek z transparentního účtu veřejné sbírky města Příbram. Maximální výše příspěvku je 4 000 korun.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města, případně je možné kontaktovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Mgr. Barbora Vacková – Město Příbram (pribram.eu)

Komentáře