Příbramští zastupitelé rozdělí v dotacích pro hasiče až 200 tisíc

Foto : Běh hasičů do Svatohorských schodů

PŘÍBRAM – Zastupitelé města Příbram se sejdou v pondělí 15. února na svém pravidelném jednání. Jedním z bodů jejich programu bude schválení dotací pro dobrovolné hasiče, mezi které mohou rozdělit až 200 tisíc korun.

O poskytnutí programové dotace požádalo celkem 7 subjektů v celkové výši 248 000,00 Kč, přičemž všichni žadatelé, ke dni podáni žádosti, měli splněny finanční závazky vůči městu Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným. Většinou hasiči žádají na podporu své spolkové činnosti, požárního sportu nebo na činnost mládeže.

Rada města předložené návrhy posoudila a doporučuje zastupitelům jejich schválení dle přiložené tabulky a to v celkové výši 200 tisíc korun.

 

 

Komentáře