Radní Milan Vácha reaguje na některé příspěvky ohledně záměru slučování příbramských gymnázií

Radní Středočeského kraje Milan Vácha.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Na některé předchozí příspěvky k záměru Středočeského kraje sloučit gymnázia v Příbrami reaguje radní Středočeského kraje Milan Vácha.

Přečetl jsem si pozorně článek pana Sedláčka k obhajobě gymnázia pod Sv. Horou. Nutno podotknout, že se pan ředitel z velké části odvolává na kapacitu gymnaziálních míst pohledem roku 1989 a pohledem dnešním, a dochází k závěru, že při tomto srovnání by došlo po zvažovaném sloučení ke snížení kapacity na 60 %. Je dobré zmínit, že v roce 1989 byl počet patnáctiletých vyšší – narozených v roce 1974 bylo 194.215. Ovšem dnes je tato skupina podstatně menší – čítá pouze 90.446. Při tomto přepočtu i po sloučení bude kapacita vyšší. Okres Příbram dlouhodobě nabízí nejvyšší kapacitu gymnaziálních studií.

Co se týče rozšířené výuky jazyků – ta nezanikne. V rámci společné dohody obou škol program „živé jazyky“ zůstane zachován a bude integrován do programu gymnázia Legionářů.

Na závěr bych rád podotkl, že sloučení neznamená zrušení jednoho z gymnázií. Ale i takový návrh už tu byl – v roce 1999. V roce 2006 Středočeský kraj navrhl spojení těchto dvou gymnázií s navrženým snížením počtu gymnaziálních míst. Návrh tehdy – na rozdíl od dnes předpokládaného návrhu – počítal s prostým ukončení činnosti menšího gymnázia včetně zrušení programu šestiletého gymnázia. Po bouřlivé diskuzi bylo spojení podmíněno zásadní investicí do gymnázia Legionářů z rozpočtu kraje (cca 65 mil. Kč) na vybudování a modernizaci odborných učeben a úpravy v třetím a čtvrtém patře. Proti této investici, jako prvnímu optimalizačnímu kroku, nikdo neprotestoval. Velká investice kraje se dokončila a začal politický tlak na to, aby ke sloučení nedošlo. Vždy se našla skupina, která to úspěšně blokovala a při následných pokusech o optimalizaci v kraji, se vždy podařilo v rámci zastupitelstva kraje úspěšně blokovat jakékoliv změny. To bylo i vidět na faktické rezignaci mého předchůdce radního Seidla na jakoukoliv optimalizaci. A přitom právě střední školství potřebuje opravdu zásadní změny – oborová struktura neodpovídá ani současnosti, natož budoucnosti pracovního trhu, školy nemají vybavení odpovídající 21. století atd. Nedělat nic, by bylo opravdu velmi nezodpovědné vůči občanům Středočeského kraje.

Mgr. Milan Vácha
Radní pro oblast
vzdělávání a sportu

Komentáře