Odbahnění Čekalikovského rybníka se městu prodraží, vedení vybralo jiného zhotovitele zakázky

Čekalikovský rybník

PŘÍBRAM – Rada města na svém prosincovém jednání vybrala zhotovitele odbahnění a úpravy Čekalikovského rybníka. Tuto zakázku  měla zhotovit společnost Zvánovec a.s. z Českých Budějovic, která podala nejvýhodnější nabídku. Tu ale rada města na svém lednovém jednání vyloučila z důvodu neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a vybrala bez nového hodnocení dalšího v pořadí společnost INVESSALES, spol. s r.o.

Práce na odbahnění a úpravě rybníka měla původně zhotovit stavební společnost Zánovec a.s.(vítěz výběrového řízení) za nabídkovou cenu 2 872 896,74 Kč bez DPH. Tu ale rada města z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy nakonec vyloučila ze soutěže a vybrala bez nového hodnocení v pořadí další společnost INVESSALES, spol. s r.o. která zakázku zrealizuje za nabídkovou cenu 3 362 698,02,00 Kč bez DPH.

Některé práce už proběhly v minulém roce kdy v lednu Technické služby města pokácely 45 vesměs uschlých, bakterií napadených olší na hrázi rybníka spolu s přestárlými topoly a dalšími dřevinami  a vyčistili prostor kde bývala zahrádkářská kolonie. 

Město na realizaci odbahnění získalo dotaci výši téměř 1,4 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Celkem má ale obnova této vodní plochy a jejího okolí vyjít Příbram na zhruba 30 milionů korun.

Revitalizace oblasti Čekalíkovského rybníka je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje rekonstrukci samotného rybníka a druhá pak rozsáhlou úpravu okolí. „V této oblasti vznikne příjemná klidová zóna. Na jaře letošního roku se začne pracovat na samotném rybníku, jeho odbahnění, úpravě hráze a výpustného zařízení,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Po odbahnění a úpravách se bude pokračovat další etapou, která bude spočívat v revitalizaci celé oblasti. Radnice slibuje stezky rákosím, mola, parkové úpravy s výsadbou nové zeleně, výstavbu altánu, instalaci laviček, herních a fitness prvků. Součástí parku bude také odkaz na partnerskou oblast Valle di Ledro v Itálii a česko-italskou historii.

Revitalizace řeší i širší okolí a tak má dojít také k tomu, aby park mohl fungovat jako jeden z prvků na cestě ze Svaté Hory do oblasti sídliště a Březových Hor. „Bude se například instalovat zpomalovací práh v Milínské ulici pro bezpečný přechod chodců. Zároveň budou vybudována nová parkovací místa pro návštěvníky parku i obyvatele přilehlé oblasti,“ dodal starosta.

Nicméně část veřejnosti si klade otázku, zda je tato investice v uvedené výši okolo 30 milionů korun pro město nutná, když zhruba o 600 metrů dále je areál Nového rybníka a na druhou stranu u budovy Q-klubu se nachází poměrně velké hřiště. Podle názoru těchto lidí je sice úprava Čekalíkovského rybníka a jeho okolí dobrá věc, ale stačilo by obnovit samotný rybník, dokončit úpravy pro prosekání náletů a instalovat nějaký mobiliář v podobě laviček a případně stolků pro posezení.

Komentáře