Příbramskou věznici navštívil biskup

Foto: Věznice Příbram

BYTÍZ – Věznici Příbram navštivil 12. října na pozvání kaplanky předseda Rady pro duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a IZS biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Biskup při své návštěvě nejprve pohovořil se zaměstnanci věznice o úskalích jejich práce, prohlédl si prostory věznice a pronesl několik slov k věřícím vězněným osobám. Společně s paní kaplankou v místní vězeňské kapli uspořádali malou ekumenickou bohoslužbu se zamyšlením nad svatostí každého jedince, která je mu při zrození a křtu dána do vínku, avšak je nutné na ni velmi pracovat, rozvíjet ji a zasloužit si ji. To však není lehký lidský úkol. Závěrem při rozpravě vyslovil potěšení ze vzájemné spolupráce v oblasti duchovenské péče ve vězeňství. 

Komentáře