Památková zóna v centru Příbrami by mohla změnit své hranice

Jiráskovy sady.

PŘÍBRAM – Na posledním zasedání městského zastupitelstva před letními prázdninami slibovala zastupitelka za ANO Marta Frýbertová, že po letní pauze přinese zastupitelům podklady, dle kterých je památková zóna v centru města špatně vyznačená. Po prázdninách sice mají zastupitelé za sebou už tři zasedání, na nichž zastupitelka Frýbertová s tomto smyslu sice stále nic nepředložila, nicméně vedení města zastává podobný názor.

V centru města tak například kvůli památkové zóně a ochrannému pásmu kostela na náměstí TGM narazilo u památkářů zvažované umístění světelných tabulí s odjezdy autobusů. Mělo jít o stejné panely, jako stojí u budovy bývalé II. polikliniky. „Vedeme jednání s památkáři i s Národním památkovým ústavem na téma vymezení památkové zóny v centru města. Dle našeho názoru je ta památková zóna v centru Příbrami ne zcela správně zakreslena,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Náměstí TGM v Příbrami.

Nicméně připustil, že i v případě dosažení změny hranic památkové zóny, budou Jiráskovy sady stále v ochranné zóně kostela sv. Jakuba Staršího. Tudíž k povolení umístění světelných informačních tabulí nedojde. „V případě světelných tabulí je stanovisko památkářů jasné, oni by je v podstatě povolili jen v případě umístění dovnitř autobusových zastávek, což je absolutní hloupost z pohledu jakékoli jejich použitelnosti,“ konstatoval Konvalinka s tím, že ho stanovisko památkářů velmi mrzí. „Jedna věc sice je ochrana území a historického centra města, ale druhou stranou mince je fungování města a jistý komfort jeho obyvatel a ne vždy v tomto najdeme s památkáři společnou řeč,“ dodal.

Ovšem už při běžné návštěvě zmiňovaných Jiráskových sadů lze namítnout, že je poněkud zarážející, že památkářům v této části města, jež spadá do ochranného pásma kostela, nevadí všudypřítomný vizuální smog v podobě nejrůznějších reklam, bannerů či billboardů. Ostatně to, že s vizuálním smogem radnice v Příbrami zatočí, už slibovala v minulém období, ale výsledky zatím poněkud váznou. „Určitě například v Jiráskových sadech to je oblast, kde to je potřeba, do toho nějak sáhnout a jsem rád, že příbramští památkáři se tomu začínají na základě přijatého rozhodnutí města věnovat a svou pozornost věnují i regulaci vizuálního smogu ve městě,“ přiznává příbramský starosta a dodal, že tento problém je podle něj během na středně dlouhou trať.

Komentáře