V Příbrami se bude udělovat „Cena města“, pokud to v pondělí schválí zastupitelé

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Jedním z bodů pondělního jednání zastupitelů našeho města je schválení statutu „Cena města“, která by se měla v budoucnu udělovat osobnostem, které výrazným způsobem přispěly k rozvoji města a regionu.

Na podzim roku 2019 byl Odbor školství, kultury a sportu vedením města pověřen, aby ve spolupráci s Komisí kulturní, letopiseckou a památkovou vypracoval návrh na udělování oceněni osobnostem, které výrazným způsobem přispěly k rozvoji města a regionu. Ty předkládají zastupitelům ke schválení návrh, který stanovuje obecné podmínky, za kterých bude Cena udělena.

Návrh postupu udělování „Ceny města“

Návrhy na ocenění by mohly v určeném terminu (předběžně listopad – prosinec kalendářního roku) přicházet od fyzických i právnických osob či kolektivů, OŠKS návrhy zpracuje a ve stanoveném terminu (předběžně druhá polovina ledna) a předloží pracovní skupině jmenované starostou města, která radě města doporučí 1 – 3 osobnosti. O uděleni Ceny rozhodne zastupitelstvo města.

OŠKS navrhuje, aby se slavnostní předání ceny uskutečňovalo v rámci závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonina Dvořáka, který se tradičně koná počátkem června v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami.

OŠKS navrhuje ocenit vybrané osobnosti uměleckým dílem a pamětním listem. Pro tuto příležitost doporučuje nechat vytvořit umělecké dílo odkazující na město Příbram.

Zde celý návrh stautu „Ceny města“

Cena města

Komentáře