Příbramská věznice má opět vzdělávací středisko

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM/BYTÍZ – Odsouzení mají při výkonu trestu možnost pracovat, ale také se vzdělávat. K tomu slouží i vzdělávací středisko, které v příbramské věznici funguje od loňského roku jako odloučené pracoviště v rámci Středního odborného učiliště VS ČR.

Pro vzdělávaní byly vyhrazeny prostory ve výrobně vzdělávací hale, jenž se nachází v areálu příbramské věznice. Byla v něm přidělena tři tabulková místa pro učitele a následně začalo vybavování po materiálně technické stránce.

„V současné době je učitelský sbor kompletní a realizuje vzdělávací kurzy pro odsouzené se zaměřením na jednoduché kuchařské práce a jednoduchou obsluhu restauračního typu, český jazyk pro cizince, německý jazyk, kurz keramiky a kurz FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování), to vše s ohledem na složitou epidemiologickou situaci v České republice i ve věznici,“ uvedla tisková mluvčí věznice Milena Palková.

Budoucnost vzdělávacího střediska je nasměrována k plnohodnotné výuce odsouzených. Pro školní rok 2021/2022 už začal nábor do 10 měsíčního akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Příprava teplých pokrmů“. Na školní rok 2022/2023 je pak plánováno otevření učebního oboru „Kuchař – číšník“. V dlouhodobém výhledu je též rozšiřování nabídky vzdělávání pro odsouzené směrem k jejich pracovnímu uplatnění po skončení výkonu trestu odnětí svobody.

Učňovské vzdělávání a vzdělávání odsouzených ve Věznici Příbram má dlouhou a bohatou historii. Rozhodnutí o zřízení školského vzdělávacího střediska ve Věznici Příbram bylo vydáno v roce 1982. Již před zřízením Školského vzdělávacího střediska tam mělo  vzdělávání odsouzených dlouholetou tradici. Učební obory a kurzy byly zaměřené především na strojírenství a hornictví, což odpovídalo pracovnímu zařazování odsouzených ve věznici. Školské vzdělávací středisko absolvovala celá řada odsouzených, kteří získali výuční listy nebo osvědčení z kurzů. Činnost střediska byla ukončena v roce 1990 po amnestii prezidenta republiky a bylo rozhodnuto, že výuka ve školním roce 1990/1991 nebude zahajována z důvodu, že věznice byla využívána pro výkon vazby obviněných.

Komentáře