Příbram získala prvenství v projektu řešeném metodou EPC

Foto: archiv MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Již po osmé udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb ceny za nejlepší energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC. Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření.

Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice. Metoda EPC byla v ČR představena v roce 1992.

Titul Nejlepší Energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC získala příbramská radnice. Hodnotící komise ocenila, že jedna koruna úspor je vygenerována pouhými 3,40 korunami investice do energeticky úsporných opatření, což znamená, že investice se za 3,5 roku splatí. „Náš projekt může být důkazem, že i při relativně investičně nenáročných opatřeních lze dosáhnout zajímavých úspor energie. Za modernizaci vytápění, měření a regulace zaplatíme 5,2 mil. korun, ty však budeme splácet z budoucích úspor energie ve výši 1,5 mil. korun ročně,“ řekl starosta Jindřich Vařeka.

Ačkoli podobných městských či krajských EPC projektů funguje na území ČR téměř 40, nevyužitý potenciál úspor je stále velký. Základním předpokladem je roční spotřeba energie za min. 1 až 1,5 mil. korun.

Příbram se do soutěže přihlásila s projektem: Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města. V jeho rámci se jednalo celkově o 14 budov, ve kterých dojde díky energetickým opatřením k ročním úsporám ve výši 1 532 000 Kč.

Komentáře