Příbram přijímá nominace na další ročník Ceny města Příbram

Zatím posledním očeněným Cenou města Příbrami byl betlémář Ján Chvalník. Foto: archiv města Příbram

PŘÍBRAM – Město oznamuje spuštění přijímání návrhů na prestižní Cenu města Příbrami pro rok 2024. Tato významná cena, udělovaná za mimořádný přínos k rozvoji Příbrami a jeho okolí, je nyní otevřena pro nominace od 1. října do 30. listopadu letošního roku.

Občané a zájemci mají nyní možnost navrhnout jednotlivce, právnické osoby nebo kolektivy, kteří se významně zasloužili o rozvoj města a regionu. Návrhy lze podávat několika způsoby:

  1. Online formulář: Nejjednodušší cestou je vyplnění formuláře přímo na oficiálním webu města Příbram, který najdete na adrese pribram.eu.
  2. E-mailem: Můžete také stáhnout formulář, vyplnit ho offline a následně ho zaslat e-mailem na adresu cenamesta@pribram.eu.
  3. Osobně: Pokud preferujete osobní doručení, můžete vyplněný formulář odevzdat v Informačním centru města Příbram, nacházejícím se na adrese Pražská 129.

Při podávání návrhu je klíčové uvést jméno navrhovatele a jeho kontaktní údaje. Prosíme, pamatujte, že anonymní návrhy nebudou zváženy. V případě nominace kolektivu je nezbytné poskytnout kontaktní informace na jeho zástupce.

Důležitým krokem v procesu udělování této ceny je posouzení doručených návrhů pracovní skupinou, jejíž členy jmenuje starosta města Příbram. Tato skupina se pečlivě zabývá každým návrhem a na základě objektivního hodnocení doporučí radě města vhodného kandidáta nebo kandidáty.

Nakonec, konečné rozhodnutí o tom, kdo z nominovaných získá prestižní Cenu města Příbrami, bude náležet zastupitelstvu města. Cena bývá tradičně předávána během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, který se koná jednou ročně.

Tato významná cena může být udělena jednotlivcům, právnickým osobám i kolektivům, a dokonce i in memoriam, pokud to bude relevantní. V minulých letech se do seznamu laureátů zapsali významní jednotlivci jako Ján Chvalník (2023), Jiří Dohnal (2022), Hana Ročňáková, Antonín Dvořák III a Josef Velfl (všichni v roce 2021).

Město srdečně vítá všechny nominace a těší se na objevení dalších vynikajících osobností a organizací, které přispějí k dalšímu rozvoji tohoto krásného regionu. Pro další informace a podrobný průvodce procesem nominací navštivte oficiální web města Příbram.

Cena města Příbram. Foto: František Gahler

Komentáře