Dotace na obnovu památek půjdou Rodenovi, Stropnickému a Hvožďanům

Historický špejchar ve Hvožďanech.

PŘÍBRAMSKO – Celkem sedm projektů, které zaručí obnovu kulturních památek a umožní tak jejich společenské využití, získalo finanční podporu Středočeského kraje z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu kraje na obnovu památek vhodných pro společenské využití. Tři z nich se nachází na Příbramsku.

Tento dotační program vznikl před třemi lety.  Rozdělovalo se 30 milionů korun a žadatelé mohli podávat své žádosti od 17. února do 24. února. Poskytnuté peníze mají  sloužit pouze na účel, který zahrnuje akce obnovy nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  Jedná se tedy o projekty, které slouží k využití objektů pro spolkový a společenský život regionu související s objektem. „Program jako jediný poskytuje dvouleté financování obnovy a umožňuje vlastníkům kontinuální práci. Cílem Středočeského kraje bylo zacílit efektivně finance tam, kde by mohly pomoci k navrácení lokálně významné kulturní památky do života obce nebo regionu. Žadatelem o dotaci musí být vlastník nemovité kulturní památky, která se nachází na území Středočeského kraje,“ upřesnila Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Na Příbramsku uspěly celkem tři projekty.  Částku 5 880 000 korun získal Matěj Stropnický na celkovou obnovu střechy a krovu zámku v Osečanech. Herec Karel Roden od Středočeského kraje obdrží sumu 5 491 111 Kč, které chce použít na restaurování výmalby interiéru a obnova podlah zámku Skrýšov. A třetím úspěšným projektem byl záměr obce Hvožďany, která na obnovu hygienického zázemí v místním historickém špejcharu ze 17. století získala 1 632 217 korun. „Práce na špejcharu vrcholí a slavnostní otevření, i když zatím ještě bez expozic, plánujeme na začátek letošního září,“ prozradila starostka Hvožďan Markéta Balková.

Zámek v Osečanech na Sedlčansku.

„Minimální výše požadované dotace v rámci tohoto tematického zadání na obnovu kulturních památek pro společenské využití činila 500 tisíc korun. Její maximální výše s ohledem na dvouletý cyklus obnovy byla stanovena na sedm milionů korun a minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů. Dotace kraje se tak poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných nákladů,“ upřesnil radní pro oblast kultury a památek a předseda hodnotitelské komise Karel Horčička.

V roce 2018 bylo podáno 49 žádostí, přidělených jich bylo 15 v hodnotě 27 milionů korun. Loni bylo podáno 72 žádostí, uspělo z toho 17 žádostí v celkové hodnotě 40 milionů Kč. 

Komentáře