Příbram od února omezuje reklamu na svém území

Jiráskovy sady.

PŘÍBRAM – Příbram trápí přebujelá reklama, to ukázala i nedávná diskuze ohledně výtek památkářů k možnému umístění LED panelů s odjezdy autobusů v Jiráskových sadech. Veřejnost připomněla, že panely v ochranném pásmu kostela sv. Jakuba vadí, ale jinak prostor doslova oblepený bilboardy a další reklamou má být podle památkářů v pořádku… Radnice proto nyní vydala vyhlášku, která má umístění reklamy na území města regulovat.

O problému tzv. vizuálního smogu se v Příbrami začalo mluvit na konci roku 2019, kdy místostarosta Martin Buršík přislíbil vznik pracovní skupiny, která se měla problémem vizuálního smogu zabývat. „Pracovní skupina se bude pravidelně zabývat podněty občanů na nevhodnou reklamu a na základě rozhodnutí starosty města nebo rady města bude poté nařízeno odstranění těchto vad odpovědným odborům a příspěvkovým organizacím,“ uvedl k tomu tehdy místostarosta Martin Buršík.

Nyní vedení města schválilo vyhlášku, která má regulovat šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo dané provozovny. „Schválení zmíněného nařízení je prvním účelným krokem, který mohou města učinit, když chtějí bojovat s vizuálním smogem. Jde o krok, který v řadě měst pomohl vyčistit ulice od rušivé reklamy a navrátit městům jejich přirozený vzhled. Věřím, že se toto postupně bude dařit i v Příbrami,“ říká Buršík.

Nařízení města, které nabývá účinnosti od 1. února  jasně vymezuje veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, a to jak v samotném městě, tak i v příslušných osadách. Nově tedy nebude možné umisťovat reklamu například na zábradlí, ploty, sloupy veřejného osvětlení, využívat zařízení šířící reklamu zvukem či obrazem. Upraveny budou muset být velkoplošné reklamy na markýzách a slunečnících na venkovních restauračních zahrádkách a předzahrádkách, a další. „Vydanou vyhláškou se hlavně zvýší vymahatelnost, protože bude jasně stanovené, co kde být může a nemůže a pro nás bude pak snadnější uplatňovat dodržování této vyhlášky,“ doplnil starosta Jan Konvalinka.  

Všechna komunikační média, která budou od nabytí účinnosti nařízení v rozporu s novými pravidly, mají být odstraněna či dle pravidel upravena do 30. června letošního roku s tím, že u stávající velkoplošné reklamy na markýzách a slunečnících na venkovních restauračních zahrádkách je termín posunut až do konce letošního roku.

Zákaz šíření reklamy se nevztahuje na veřejné sbírky, charitativní akce, shromáždění, pouliční průvody a manifestace, dále pak veřejně přístupné krátkodobé sportovní nebo kulturní akce.Výjimku z uvedeného nařízení mají billboardy a další pevné konstrukce pro umisťování reklamy, které jsou schváleny stavebním úřadem.

V únoru bude svoláno veřejné slyšení se zástupci města, které je určeno primárně pro zadavatele reklamy, reklamní agentury a provozovatele obchodů, služeb a restauračních zařízení.

Před časem vzbudila na sociálních sítích zájem i akce, kdy vedení města odstranilo některé nepovolené reklamní poutače na pozemcích města. „Jde o případy, kdy nás nikdo nepožádal o povolení k instalaci a je to na městském pozemku,“ dodal příbramský místostarosta Martin Buršík.

Komentáře