V Příbrami lehce stoupl počet sňatků i rozvodů

Ilustrační foto město Příbram

PŘÍBRAM – Zásadní životní události, tedy narození, svatby a také úmrtí jsou evidovány na matrice. Nyní se podíváme, kolik těchto událostí bylo zapsáno v roce 2022.

Číselné zhodnocení roku 2022 můžeme začít počtem sňatků. Ano si řeklo 165 párů, což je o 17 více než v roce 2021. Ne všechna manželství vydrží a některá se po kratší či delší době rozpadnou – v roce 2022 se rozvedlo 80 manželství, to je o čtyři více než v roce předešlém.

Pro každou rodinu je radostnou událostí narození potomka. V příbramské porodnici přišlo v loňském roce na svět 1170 dětí (580 chlapců a 590 dívek). Ve srovnání s rokem 2021 došlo k mírnému poklesu, a to o 126 dětí.

K poklesu došlo také u té nejsmutnější životní události. V roce 2022 zemřelo 785 osob což je o 152 úmrtí méně než v roce 2021.

Závěrem ještě pár statistických údajů. V loňském roce jsme oslavili 24 životních jubileí
u občanů starších 80. let, jednu zlatou svatbu a přivítali 58 nových občánků. V těchto případech se jedná o obřady, ke kterým se musí nahlásit sami občané. U slavnostního obřadu zůstaneme i v posledním údaji – v roce 2022 bylo předáno 65 Janského plaket dobrovolným dárcům krve.

Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře