Příbram chtěla scelit pozemky na Padáku. Scelovat za pět milionů je docela frajeřina, mínila opozice

Bývalá sjezdovka na Padáku. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Vedení města chce od TJ Baník odkoupit pozemek pod bývalou lyžařskou sjezdovkou a využít ho pro rozvoj sportovních aktivit v Příbrami. Ovšem podle původní smlouvy o nájmu mohlo město tento pozemek získat za symbolickou jednu korunu, nicméně nedůsledně uzavřenou smlouvou by za něj nyní zaplatilo klubu téměř pět milionů.

Otázkou koupě tohoto pozemku se zabývali zastupitelé města na svém zářijovém zasedání. Kupní cena je dle znaleckého posudku je 4 900 000 korun, tedy 353 Kč za metr čtverečný. Lyžařský svah s vlekem se v posledních letech s ohledem na klimatické podmínky neprovozuje a mobiliář, který je ve vlastnictví města tedy postupně chátrá. „Vlastníme tam například oplocení, vlek, technické zázemí, ty boudy a další mobiliář a v současné době, protože vypršel nájem a další se městu nepodařilo uzavřít, to není nijak právně ošetřené,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková (ANO).

Příbram by tak scelila své pozemky v této lokalitě, protože jediný, který je nyní nepatří je právě ten pod bývalým lyžařským svahem. „Chceme to využít pro sjezd na kola a pro běžce Spartan Race Tyto věci moc měst nemá, může to přilákat lidi,“ míní radní města Renáta Vesecká (Příbramáci pro Příbram).

Ovšem původní smlouva o budoucím prodeji za symbolickou korunu, kterou město s TJ Baník uzavřelo v roce 2004 za starostování Ivana Fuksy (ODS) a platila do 31. 12. 2013, neobsahuje termín, do kdy se tak má stát a tudíž je podle právního názoru oddílu právně nevynutilelná a tudíž pokud má Příbram o pozemek zájem, nezbývá jí nic jiného než ho koupit.

Na koupi měla ovšem poněkud jiný názor například zastupitelka Dagmar Říhová (Šance pro Příbram). „Scelovat pozemek za pět milionů je docela frajeřina. Nevím, jestli toto je zrovna to, co naše město potřebuje a může si dovolit… Snad ano. Tento pozemek ale není v současné době v dobrém stavu. Kolik nás bude stát jeho úprava pro sportovní účely?“ zeptala se v diskuzi s tím, proč si zmíné sportovní oddíly pro své aktivity svah nepronajnou od TJ Baník samy.

Místostarostka Zorka Brožíková jí odpověděla, že sportovní kluby, kterým by město svah pak pronajalo mají ten projekt připravený, počítají s dotacemi, o které budou žádat a je tam také spoluúčast města, ale zároveň tam ty kluby chtějí vložit spoustu své práce a energie. Její slova pak všem přítomným ještě přeložil starosta Jan Konvalinka (ANO): „Jiným slovy, nelze nyní určit, jak velká částka by to měla být, ale dá předpokládat, že sportovní kluby, které by měly svah pronájmu by do něj investovaly jak své prostředky tak svojí práci a čas. Jedná se o možnost nikoli o nutnost odkupu.“

Zastupitelé nakonec hlasování v poměru pro 9, proti 5 a zdrželo se 6 návrh koupě pozemku pod bývalou sjezdovkou na Padáku nepřijali.

Komentáře