Při výběru firmy na stavbu komunitního domu k pochybení nedošlo, říká úřad

PŘÍBRAM – Na konci minulého týdne městský úřad  obdržel závěry šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS), který prošetřoval na základě podnětu výběr zhotovitele stavebních prací Komunitního domu seniorů.

Předmětem šetření UHOS byla zakázka na výběr zhotovitele Komunitního domu seniorů (KoDuS). Stavba je jistým mezičlánkem mezi samostatným bydlením seniorů a bydlením v DPS. Komunitní dům má 23 bytů s tím, že jeho výstavba vyšla na 19,8 milionů Kč, přičemž 12,6 milionů Kč byla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Dům zahájil provoz na jaře 2017.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřoval na základě podnětu postup zadavatele, tedy města, ve věci veřejné zakázky na výběr zhotovitele zmíněného Komunitního domu seniorů. „Po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s příslušnými podklady týkajícími se uvedené veřejné zakázky, tj. zejména dokumentace o veřejné zakázce, nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, a to vzhledem ke skutečnosti, že z dokladů předložených vybraným dodavatelem v nabídce nevyplývá, že by tento neprokázal splnění technické kvalifikačního kritéria stanoveného zadavatelem,“ uvádí se ve zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Sdělení úřadu je další neklamnou známkou toho, že jsou veřejné zakázky v našem městě administrovány správně a v mezích zákona. Je to jasný vzkaz směrem ke všem více či méně důvěryhodným subjektům, které se všemožně snaží dokazovat opak. ÚOHS prověřuje i další zakázky a my poskytujeme plnou součinnost. Určité kauzy z našeho podnětu prověřuje i Policie České republiky, abychom měli naprostou jistotu, na které straně a zda vůbec došlo k nějakému pochybení,“ konstatoval po obdržení závěrečné zprávy starosta Jan Konvalinka.

zdroj: město Příbram

Komentáře