Práce na stavbě mostu v Počaplech vrcholí

Foto: ŘSD

POČAPLY – Na silnici I/19 v Počaplech je Ředitelství silnic a dálnic ve závěrečné fázi výstavby nového mostu přes Mlýnský potok. Počátkem tohoto týdne byla dokončena pokládka asfaltového souvrství na mostě i jeho obou předmostích.

„Do konce týdne vyznačíme vodorovné dopravní značení a provedeme potřebné administrativní úkony, abychom provoz z provizorní komunikace a mostního provizoria mohli převést zpět na zcela nový most. To předpokládáme v pondělí  11.října. I na novém mostě však musí řidiči počítat s kyvadlově řízenou dopravou, která nám současně umožní bezpečnou demolici provizorní komunikace, demontáž mostního provizoria a pokládku dlažby,“ vysvětluje Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

S uvedením mostu do provozu se pak počítá koncem tohoto měsíce. Dokončovací práce v jeho okolí, spočívající zejména v terénních úpravách a rekultivaci ploch dočasného záboru, budou pokračovat v závislosti na počasí i nadále, avšak bez zásadního vlivu na dopravu.

Komentáře