Poplatky za odpad či psa se letos nemění

PŘÍBRAM – Výše místních poplatků se pro obyvatele města na letošní rok nemění. Stejný zůstává i termín jejich splatnosti. Poplatky je možné uhradit několika způsoby.

Za komunální odpad soukromé osoby zaplatí stejně jako v loni, tedy 600 Kč za osobu a rok. Nic se nemění ani v oblasti poplatku za psy, kde zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů.

Splatnost místních poplatků je do 31. března a poplatky je možné uhradit několika způsoby:

1. Bezhotovostní platbou na účet města

– poplatek za odpad na číslo účtu 1783-521689309/0800

– poplatek za psy na číslo účtu 60038-521689309/0800

Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu

2. Prostřednictvím Portálu občana (registrace na https://portalobcana.pribram.eu )

3. V hotovosti v pokladně MěÚ Příbram

4. Složenkou na účet města

S úhradou poplatku není nutné vyčkávat na doručení složenky s předepsanou platbou, které jsou rozesílány ve druhé polovině března občanům, kteří poplatky neuhradili. Včasnou úhradou poplatků se dá přispět ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek.

Komentáře