Policie radí, jak správně zacházet se zábavní pyrotechnikou

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Konec roku je tradičně spojený i s používáním zábavní pyrotechniky, ostatně i městská vyhláška povoluje 31. prosince a 1. ledna její užívání na území města Příbram. Ovšem bohužel občas v souvislosti s touto „atrakcí“ dochází také ke zraněním a škodám na majetku.

Nejrůznější rachejtle, petardy či dělobuchy by lidé měli nakupovat v obchodech k tomu určených a nikdy ne ve stánku „na ulici“. „Tam hrozí navlhnutí výrobků, které jsou z papíru. Vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost, při odpalu potom může dojít k roztržení a hořící části mohou letět do nepředvídatelných směrů. Výrobky musí být opatřeny českým návodem a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti,“ připomíná policejní komisařka Monika Schindlová.

Při manipulaci s pyrotechnikou je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel každoročně dochází k řadě vážných zranění a k požárům kontejnerů, keřů, věcí na balkonech, střech domů a vozidel apod. „Při selhání odpalu je potřeba vyčkat minimálně deset minut nebo dle návodu i více, než začneme znovu s pyrotechnickým výrobkem manipulovat. Nedodržení této zásady je jednou z nejčastějších příčin úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou. Po skončení ohňostroje je dobré výrobek zalít vodou, předejdeme tím vznícení zbytků papírových těles,“ vyjmenovává základy správné manipulace policejní komisařka.

Pyrotechniku je nutné používat na bezpečném místě, na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí a od hořlavých předmětů. „Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje naši obezřetnost. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Rozhodně stojí za připomenutí, že se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti,“ uzavírá Schindlová.

Komentáře