Podle koaliční smlouvy bude mít Středočeský kraj jedenáct výborů a tři komise

Lídři nové Středočeské koalice, foto: STAN

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Minulý týden podepsali lídři budoucích středočeských vládních stran a uskupení koaliční smlouvu o spolupráci v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Představili rovněž programové priority, na nichž se shodli během povolebních jednání. Ustavující zastupitelstvo kraje, které by mělo mimo jiné zvolit jako novou středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN), se bude konat 16. listopadu.

Petra Pecková, Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) a Jan Jakob (Spojenci pro Středočeský kraj) před novináři signovali smlouvu o spolupráci ve středočeském zastupitelstvu pro volební období 2020 až 2024. Své podpisy pod ni připojí i všichni další zastupitelé zvolení za zmíněné subjekty ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje, jež se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020.

Hlavním cílem partnerů je prosazovat a plnit programové prohlášení, zejména prostřednictvím rady kraje, jednotlivých zúčastněných zastupitelů, prostřednictvím zástupců Středočeského kraje ve společnostech s majetkovou účastí kraje a prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem. 

Koaliční smlouva rovněž vymezuje s ohledem na programovou shodu personální rozdělení kompetencí v rámci Rady SK. Jména jednotlivých budoucích radních byla zveřejněna již po volbách.

STAN

Hejtmanka (Petra Pecková)

Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací (Věslav Michalik)

Radní pro oblast veřejné dopravy (Petr Borecký)

Radní pro oblast vzdělávání a sportu (Milan Vácha)

ODS

Náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy a statutární zástupce (Martin Kupka)

Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek (Libor Lesák)

Radní pro oblast zdravotnictví (Pavel Pavlík)

Radní pro oblast sociálních věcí (Martin Hrabánek)

Piráti

Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování (Jiří Snížek)

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství (Jana Skopalíková)

Spojenci

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch (Jan Jakob)

Prostřednictvím koaliční smlouvy se partneři dohodli na zřízení patnáctičlenných výborů zastupitelstva kraje i na obsazení funkcí předsedů, místopředsedů a členů výborů v poměru k volebním výsledkům. V kraji tak budou v následujícím volebním období existovat tyto výbory:

Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu

Výbor finanční

Výbor pro regionální rozvoj

Výbor kontrolní

Výbor pro tělovýchovu a sport

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro sociální věci

Výbor pro zdravotnictví

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj

Obdobně smlouva upravuje počet a personální obsazení devítičlenných komisí rady kraje, jež budou celkem tři:

Komise pro bezpečnost a IZS

Komise pro majetek

Komise pro spolupráci s obcemi a městy

 

Zde schválené koaliční dokumenty:

KOALIČNÍ SMLOUVA2020-final

Programove_prohlaseni_rady_kraje_2020_2024_FINAL

Komentáře