Podle dotazníku se nejméně bezpečně lidé cítí na Rynečku, Pod Čertovým pahorkem a u bývalé Mototechny

PŘÍBRAM – Loni v říjnu mohla veřejnost vyplnit dotazník na téma pocitu bezpečnosti ve městě. Radnice už tako počtvrté zjišťovala, kde by se podle obyvatel měla zlepšit bezpečnost v Příbrami. Průzkumu se zúčastnilo 547 lidí. Příbram má celkem přes 31 tisíc obyvatel.

Jak město uvedlo v městském zpravodaji Kahan, nejčastějšími účastníky dotazníkového šetření byli lidé ve věku 40 až 59 let. Tvořili 36 % dotázaných. Za bezpečné či nebezpečné město považuje z účastníků průzkumu Příbram zhruba stejný počet. Jako bezpečné či spíše bezpečné ji označilo 280 odpovídajících a za nebezpečné či spíše nebezpečné pak 267. Tedy zhruba půl na půl.

Z položených otázek v dotazníku vyplynulo, že jako nejnebezpečnější lokality veřejnost vnímá oblast Pod Čertovým pahorkem, Ryneček a ulici Boženy Němcové, konkrétně okolí bývalé Mototechny.  To je celkem logické, v první jsou ubytovny s problémovými a nepřizpůsobivými obyvateli, na Rynečku různé pochybné existence popíjejí a pořvávají u budovy koloniálu a v oblasti bývalé Mototechny je bar.

Nejvíce se pak lidé v Příbrami bojí násilného trestného činu jako přepadení, ublížení na zdraví či obtěžování, dále pak trestného činu pod vlivem drog a pouze dvě procenta účastníků šetření se v Příbrami neobává žádného trestného činu. S tím poměrně zajímavě souvisí i odpověď na jinou otázku, kdy téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedli, že v posledních dvou letech nestaly obětí trestného činu.

Část dotazníku byla zaměřena na veřejné osvětlení a městský kamerový systém. K tématu veřejného osvětlení uvedlo 43 % účastníků, že neví, jaké místo by v Příbrami označili za nedostatečně osvětlené v noci veřejným osvětlením. Jinak se v dotazníku objevilo 50 míst, kde veřejnost vnímá nedostatečné osvětlení. Nejčastěji byla uváděna Mariánská ulice v oblasti železničního přejezdu a lokalita Pod Čertovým pahorkem.

K tématu kamerového systému uvedlo 46% odpovídajících, že podle nich není v Příbrami dostatečné pokrytí kamerami. Naopak 13 % účastníku šetření je s pokrytím spokojeno. Ti, kteří odpověděli „ne“ mohli uvést, kde by kameru chtěli, ovšem z této otázky vyplynulo, že drtivá většina veřejnosti neví, které lokality jsou pod dohledem kamer a často uváděli právě tato místa. Opět zvítězily lokality Ryneček a Pod Čertovým pahorkem.

Komentáře