Počet projektů podaných do participativního rozpočtu klesá. Letos jich přišlo jen 18

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Do čtvrtého ročníku participativního rozpočtu města Příbram bylo podáno osmnáct návrhů, které v současné době prochází posouzením proveditelnosti. Vítězné návrhy bude veřejnost vybírat v červnu. Je to zhruba stejný počet jako loni, kdy jich přišlo 17. O rok dříve to bylo 26 návrhů a v prvním ročníku se o realizaci ucházelo dokonce 40 projektů.

V rámci participativního rozpočtu bylo v Příbrami zatím realizováno osm vybraných projektů. S nápadem participativního rozpočtu přišlo vedení města v roce 2018 a na veřejně prospěšné projekty vyčlenilo jeden milion korun. V dalším roce se vybíralo z 26 podanaých návrhů, z nich němkteré byly projekty, které neuspěly v prvním ročníku. I tehdy byla vyčleněná částka milion korun.  V následujím roce radnice udělala změnu v souvislosti s tím, že se nedařilo vítězné projekty realizovat v avizovém termínu a participativní rozpočet se od té doby koná jednou za dva roky a na projekty je určená částka o milion vyšší.

Do letošního čtvrtého ročníku bylo podáno osmnáct návrhů týkajících se města a jeho osad. Navrhovatelé měli na začátku dubna možnost své projekty představit při setkání se zástupci zainteresovaných odborů města. V současné době prochází jednotlivé návrhy posouzením proveditelnosti, při něm se zjišťuje, zda a za jakých podmínek je možné projekt realizovat – zda je veřejně prospěšný, proveditelný na pozemcích města, není-li v kolizi s plánovaným projektem města či jestli jsou předpokládané náklady a časová náročnost přiměřené.

„Z přihlášených projektů bych osobně vybral několik, které se mi opravdu líbí. Jsem proto velmi zvědav, s jakým výsledkem projdou tyto projekty posouzením proveditelnosti a následným hlasováním,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Následovat bude samotné veřejné hlasování. To se opět uskuteční prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 s použitím plusových a minusových hlasů od 1. do 17. června.

 

Komentáře