Perly příbramského betlémářství jsou k vidění v Galerii Františka Drtikola

PŘÍBRAM – Příbramské betlémářství zaujímá v rámci českých zemí dominantní postavení jednak díky proslulému řezbářství betlémových figurek nebo jejich domácí výrobě z chlebového těsta. Krásu okolo dvou desítek jesliček z Příbramska lze nyní obdivovat v Galerii Františka Drtikola.

Návštěvníci si mohou prohlédnout jak cenné historické betlémy z konce 19. a první poloviny 20. století, tak i betlémy nové, mnohdy z opravdu neobvyklých materiálů, nebo například betlém inspirovaný pohádkami. Více ve videu.

Komentáře