Parný „nečas“ ovlivňuje dodávky vody

PŘÍBRAM – Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty posledních dní a nedostatek dešťových srážek v minulých dnech způsobil, že v mnoha lokalitách došlo k enormnímu zvýšení spotřeby vody z veřejných vodovodů. Na některých místech už je spotřeba vody natolik vysoká, že komplikuje dodávku pitné vody.

Vodohospodáři ze společnosti 1. SčV, a.s., se proto rozhodli požádat příslušné úřady o vydání opatření obecné povahy k omezení používání vody v problematických lokalitách. Jedná se zejména o vydání zákazu používání vody z vodovodní sítě k napouštění bazénů, zalévání, kropení komunikací a k mytí vozidel.

K požadavku na omezení spotřeby vody přistoupili vodohospodáři například v osadě Pořešice a její části Bláhova Lhota na Sedlčansku. „Tam se, vedle vyšší spotřeby vody, dlouhotrvající sucho a teplo nepříznivě projevilo i na omezení vydatnosti vodního zdroje. Aktuální dostupné množství vody ve zdroji již nestačí k plynulému zásobování a voda musí být doplňována do místního vodojemu cisternou,“ uvedl Petr Vašek. Podobná je situace i v některých dalších obcích zásobovaných z lokálních zdrojů, například v Drahlíně či Skrýšově, kde sice vodovody společnost 1. SčV, a.s přímo neprovozuje, pomáhá jim alespoň s dovozem pitné vody cisternami. 

V ostatních lokalitách včetně významných měst, jako jsou Sedlčany, Příbram nebo Mníšek pod Brdy se zatím daří plynulé dodávky pitné vody zajišťovat bez větších obtíží. Ovšem v případě déletrvajícího sucha se ale i v nich může situace rychle změnit. Proto vodohospodáři nabádají odběratele, aby s vodou hospodařili rozumně a zbytečně jí neplýtvali.

Komentáře