Pamětní deska Hermíny Týrlové bude upravena

Současná deska připomínající Hermínu Týrlovou.

PŘÍBRAM – V Příbrami se narodila či působila řada významných, mnohdy celosvětově uznávaných osobností. Mezi nimi také scenáristka, režisérka a animátorka Hermína Týrlová.

V roce 2000 byla členy Společnosti občanů a přátel Březových Hor umístěna pamětní deska na dům čp. 240, který neteř Hermíny Týrlové uvedla jako dům rodný. Na sklonku loňského roku, tedy v době 120. výročí narození paní Hermíny, byla v matričních knihách dohledána informace, že zmíněný dům není domem rodným, ale domem, ve kterém animátorka část svého nelehkého dětství prožila.

Setkání zúčastněných na radnici, foto město Příbram

Hermína Týrlová se narodila 11. prosince 1900 na Březových Horách jako nejmladší z pěti dětí chudé hornické rodiny. S ohledem na majetkové poměry se rodina často stěhovala a žila postupně v několika březohorských domech.

„Na základě zjištěných okolností a veřejné diskuze jsme svolali jednání zástupců Společnosti občanů a přátel Březových Hor a Státního oblastního archivu. Na této schůzce došlo k dohodě, z níž vyplývá, že se Společnost občanů a přátel Březových Hor, která nesouhlasí s přestěhováním desky, postará o úpravu nápisu, který bude nově odkazovat ne na rodný dům, ale na dům, ve kterém Hermína Týrlová část svého života pobývala,“ okomentoval společné jednání starosta města Jan Konvalinka.

Změna na pamětní desce na březohorském domě čp. 240, který je v soukromém vlastnictví, bude dle příslibu Společnosti občanů a přátel Březových Hor realizována v průběhu letošního roku. „Dle zápisu matričních knih je rodným domem paní Hermíny Týrlové dům čp. 128. Jsem opravdu rád, že jsme se se Společností občanů a přátel Březových Hor korektně domluvili,“ doplnil informace starosta Konvalinka.

zdroj: Město Příbram

Komentáře