Padlý strom poškodil pomník a sochu v Arnoštových sadech

PŘÍBRAM – Noční bouřka z úterý na středu zapříčinila vyvrácení stromu v Arnoštových sadech u Zámečku-Ernestina. Strom poškodil Pomník padlých v 1. světové válce.

„Pádem stromu byla dnes poškozena socha jinocha s praporem a ratolestí z dílny Václava Šáry, která je od roku 1927 součástí Kotěrova pomníku padlých v 1. světové válce. Nyní zajišťujeme odborné posouzení, vyhodnocení rozsahu poškození sochy a samozřejmě určení ideálního postupu při její opravě,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková.

Padlý strom byl pracovníky Technických služeb Příbram odklizen a socha prozatím přikryta plachtou. V okolí Zámečku-Ernestina je řada obdobně vzrostlých stromů. V celém parku byla v roce 2013 provedena výrazná revitalizace dřevin, řada stromů byla pokácena, ostatní ošetřeny a provedena byla náhradní výsadba. Park byl opětovně zinventarizován na jaře 2020. Na základě posudků je u určených stromů dle naléhavosti přistupováno k postupnému kácení.

„Vyvrácený strom, javor mléč, byl odborným dendrologem vyhodnocen jako dlouhodobě perspektivní. Bohužel i zde příroda ukázala svoji sílu. Odbor životního prostředí provedl prvotní prohlídku místa a bylo konstatováno, že v nejbližším období bude nutné odstranit 2-3 stromy a u některých dalších bude proveden detailnější průzkum,“ dodal starosta Jan Konvalinka.

Foto: Karel Sixl

Komentáře