O prodlouženém víkendu umožní ŘSD plynulejší průjezd po Strakonické u Chraštic

Foto: ŘSD

CHRAŠTICE – Od začátku zahájení opravy silnice I/4 mezi Milínem a Chrašticemi na Příbramsku si je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vědomo dopravních komplikací, které sebou přináší oprava za provozu na této vytížené komunikace. Před prodlouženým víkendem chce umožnit řidičům plynulejší průjezd.

„V průběhu jednotlivých etap jsme společně se zhotovitelem hledali možnosti akcelerace prací směrem k dřívějšímu uvedení stavby do provozu o proti původně plánovanému termínu k 6.8.2021, abychom tak řidičům co nejdříve umožnili  bezproblémový průjezd,“ říká Martin Buček z týmukomunikace ŘSD.

V současné době se pracuje na opravě posledního úseku, který je třeba v rámci celé opravy dokončit a ŘSD již reálně plánuje uvedení do provozu opraveného úseku v pátek 30. července etošního roku, tedy o týden dříve než bylo původně v plánu. „Stále však hledáme možnosti dalšího zkrácení termínu,“ dodává Buček.

Předstih proti plánu tento pátek 2. července také dovoluje přerušit pokládku konstrukčních vrstev vozovky. „Po položení ložné vrstvy a jejím vytvrdnutí odstraníme v aktuálně opravovaném úseku dopravní omezení v podobě kyvadlově řízené dopravy a umožníme tam provoz oběma jízdními pruhy (1+1) v režimu průjezdu stavbou s omezením maximálně  povolené rychlosti. Předpokládáme, že nejpozději od pátku 2.7.2021 od 17 hodin do úterý 6.7. 2021 6 hodin ráno v tomto úseku řidiči projedou bez čekání na semaforech, což jak pevně věříme přispěje k hladkému odjezdu na prodloužený víkend,“ říká Martin Buček.

V úterý v ranních hodinách pak již budou muset pracovníci opět zahájit pokládku obrusné vrstvy vozovky, aby ŘSD mohlo dodržet harmonogram a opravovaný úsek uvedli do provozu ve slíbeném předstihu.

Komentáře