Pacienti s onemocněním sítnice již nebudou muset do Prahy

PŘÍBRAM – Oční oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami získalo status aplikačního centra pro léčbu onemocnění zadní části oka.

Nejen vedení příbramské nemocnice potěšila zpráva o tom, že její oční oddělení získalo status centrové péče. Pacienti s onemocněním zadního segmentu oka tak v drtivé většině případů nebudou muset kvůli léčbě do pražských očních klinik. O tomto úspěchu, který pouze potvrzuje fakt, že oční oddělení v rámci Oblastní nemocnice Příbram patří ke špičce v rámci celé republiky, jsme si povídali s primářem MUDr. Radkem Bodnárem.

Oční oddělení ON Příbram získalo status centrové péče, co to vůbec znamená?

My jsme vlastně získali status aplikačního centra pro léčbu některých onemocnění zadní části oka. Aby toto mohlo probíhat, je nutné mít schválenou centrovou  péči pro danou nemocnici. To se většinou vztahuje na určité skupiny léků (onkologie, gastroenterologie atd.) Naše nemocnice ho do této doby neměla. O to bylo schvalovací řízení složitější.   

Co jste jako oddělení museli splnit, abyste toho dosáhli? 

Příprava na to v podstatě trvala několik let. Museli jsme mít dostatečný počet plně kvalifikovaných lékařů, museli jsme vytvořit zázemí pro operace sadního segmentu oka (sítnice). Bylo nutné zajistit i dostatečné přístrojové vybavení.  

Bude tato změna nějak přínosná pro pacienty? Pokud ano, tak jak?

Tato změna je nesmírně důležitá pro naše pacienty s onemocněním sítnice, a to zejména  s věkem podmíněnou makulární degenerací, diabetickou retinopathií (onemocnění sítnice u  cukrovky) a s akutními uzávěry žil sítnice. Všechny pacienty jsme dosud byli schopni vyšetřit a indikovat k léčbě, ale nemohli je léčit a byli jsme nuceni je odesílat na aplikace do Prahy na oční kliniky. I přes skvělou spolupráci s většinou očních klinik, bylo mnohdy složité naše pacienty na tuto léčbu dostat, protože i tato pracoviště mají kapacitní limity. Proto jsme velice rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s vedením naší nemocnice dotáhnout tuto záležitost do  úspěšného konce.  

Co tato novinka znamená osobně pro vás, pro primáře tohoto oddělení?

Mám velikou radost, že se nám to podařilo. Pro mne to znamená hlavně další zvýšení kvality péče o naše pacienty.  

Martin Janota

Komentáře