Osobnosti Příbrami 20. století v nové publikaci

PŘÍBRAM – V Příbrami se narodila nebo působila řada zajímavých osobností. Jejich život můžete poznat díky nově vydané brožurce Osobnosti Příbrami 20. století.

V historii našeho města najdeme celou řadu zajímavých osobností. Některé máme s Příbramí spojené, u jiných mnozí netuší, že jsou našimi rodáky, nebo že je jejich osobní či profesní život do Příbrami zavál. Stopy významných osobností jsme začali mapovat v roce 2017 na sociálních sítích prostřednictvím online projektu Poznej Příbram. Nyní jsme se rozhodli přenést tuto myšlenku také do skutečného světa a jedenáct osudů představit v tištěné brožuře, která může velmi dobře posloužit občanům i turistům k dalšímu objevování našeho města. Vedle základních informací o uvedených osobnostech je brožura doplněna také mapou, na které jsou vyznačena místa velmi úzce s uvedenými osobnostmi spojená.

Jan Čáka, Jan Drda, František Drtikol, Antonín Dvořák, Josef Hlinomaz, Karel Hojden, Hanuš Jelínek, Pavel Juráček, Fráňa Kučera, Václav Šára a Hermína Týrlová – to jsou jména o jejichž životě se dočtete ve zmíněné brožurce, která je k dispozici v infocentru v Knihovně Jana Drdy a na Zámečku-Ernestinu, na Svaté Hoře, v Hornickém muzeu a v Galerii Františka Drtikola.

„Naše město, kromě toho že je krásné, tak má i bohatou historii, s níž je spjata celá řada osobností nejen regionálního, ale i mezinárodního významu. Jsem proto moc rád, že prostřednictvím brožurky Osobnosti Příbrami 20. století máme tyto osobnosti možnost připomenout, a to i s konkrétními místy kde se narodili, bydleli, žili či tvořili,“ dodal ke vzniku brožury starosta Jan Konvalinka.

Komentáře