Opravená socha v Arnoštových sadech dostane nové poslání budoucím generacím

Opravená socha v Arnoštových sadech.

PŘÍBRAM – Po dvou letech od pádu stromu, který poškodil historickou sochu jinocha v Arnoštových sadech, se toto umělecké dílo vrátilo zpět na své místo. Socha od Václava Šáry, byla součástí Pomníku padlým v 1. světové válce již od roku 1927.

V konci června 2021 se došlo v důsledku bouřky, jež zapříčinila pád nedalekého stromu, ke sražení sochy z pomníku. Na podzim pak byla socha demontována v říjnu téhož roku a převezena do atelieru Terrigena Art, kde podstoupila náročnou rekonstrukci. Po dvou letech prací byla ve středu 13. září opět instalována na své původní místo.

Socha jinocha byla na žulový podstavec osazena již potřetí – prvně to bylo ve zmíněném roce 1927, kdy byl 28. října u příležitosti výročí vzniku republiky celý pomník odhalen. V době nacistické okupace byla socha i všech dvanáct bronzových desek s 255 jmény padlých demontována a na své místo se vrátila zpět až v roce 1946.

Při sejmutí v roce 2021 v ní byla objevena časová kapsle obsahující informace z doby nacistické okupace, která bude spolu s novým poselstvím umístěna zpět do sochy během pietního aktu u příležitosti výročí vzniku republiky. Ten se uskuteční s několikadenním předstihem už 25. října. „Obsah nové časové schránky jsme konzultovali s historiky, konkrétně s ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem a ředitelkou Státního okresního archivu Příbram Věrou Smolovou. Bylo nám doporučeno, abychom se drželi toho, co bylo v té původní časové schránce. Tedy informací o tom, jak socha vznikala, jak byla opravována a kdo se na její opravě podílel. Informace v nové schránce tedy budou podobné, kdo sochu opravil a proč. Zároveň přidáme informaci o současném stavu města, kolik má obyvatel, jakou má rozlohu a podobně. Součástí bude také poselství našim potomkům, aby se vyvarovali válek, neboť i my žijeme v době, která není snadná,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Oprava sochy byla potřebná a na její přípravě se pracovalo. Vše urychlil pád stromu a následný havarijní stav. Prvním krokem bylo šetrné odstranění původní nosné konstrukce sochy a její nahrazení novým nerezovým materiálem. To bylo následováno plastickým doplněním chybějících částí sochařské modelace a povrchovou úpravou.

Než byla socha opět osazena na své místo, prošel i žulový pomník, bronzové desky se jmény padlých, znak města a deska s nápisem „Za svobodu a nový život 1914-1918“ důkladným čištěním a úpravou. Celkové náklady na restaurátorské práce činily 1 135 827 Kč včetně DPH.

Komentáře