Oprava fasády městské radnice se prodlouží

PŘÍBRAM – Opravu městské radnice v Příbrami prodlouží některé vícepráce a také požadavky památkářů.

S opravou se začalo v srpnu tohoto roku a její součástí byly práce na opravě fasády a oken budovy. V první etapě došlo k opravě oken, rámů a parapetů a poté následovaly práce na samotné fasádě. Vše mělo být dokončeno do 31. října letošního roku za částku téměř 3 200 000 korun. Bohužel se tak nestalo, na vině jsou podle vedení města vícepráce a také památkáři.

Rada města na konci října schválila posunutí termínu dokončení a vícepráce za 102 tisíc s DPH. „Prácemi se rozumí osazení nových okapových svodů, po tom co jsme byly upozorněni, že ty stávající nejsou v úplně nejlepší kondici,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Za posunutím termínu dokončení jsou také průtahy s památkáři ohledně barvy fasády.  

„Určitou úlohu v průtazích také sehrála jednání s památkáři, kteří se vyjadřovali zejména k finálnímu odstínu barvy fasády, vznikly tam nějaké průtahy, protože jsme jako vedení města nesouhlasili s odstínem, který památkáři navrhovali, takže tam byl nějaký dodatečný proces schvalování. Je to jedno k druhému,“ doplnil Jan Konvalinka.

Nicméně je pravdou, že se dlouhodobě vedení města a firmám, které městské zakázky dělají, slíbené termíny dokončení nedaří dodržovat a u většiny staveb dochází k posunu termínů a také vícepracím.

Krátké video ze začátku opravy fasády:

 

Komentáře