Odsouzení v příbramské věznici získávají nové šance na pracovní trhu

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM/BYTÍZ – Věznice Příbram zahájila v pátek 24. listopadu druhý rekvalifikační kurz na téma „Obsluha motorového vozíku pro vybrané odsouzené“ ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, Krajské pobočky v Příbrami. Tato iniciativa, již podruhé realizacovalá ve spolupráci s Úřadem práce, má za cíl, poskytnout odsouzeným nové dovednosti a zvýšit jejich šance na úspěšné začlenění do civilního života po propuštění.

První den kurzu byl věnován představení vzdělávací agentury ProEduCo, pracovnímu poradenství, teorii a základům bezpečnosti práce. Úvodní lektor Pavel Čejka a host paní Lenka, která má s vlastní zkušenost z výkonu trestu, představili odsouzeným možnosti a inspirující příběh úspěšné reintegrace.

Lenka se stala vzorem úspěšné spolupráce neziskové organizace s věznicí. Její příběh, který začal během výkonu trestu odnětí svobody, ilustruje možnosti, jakými mohou odsouzení využít rekvalifikaci. Po propuštění se zapojila do programů neziskové organizace Volonté Czech o.p.s., prošla pracovním poradenstvím, rekvalifikacemi v oblasti obsluhy motorového vozíku a osvojila si dovednosti svářeče. Dnes pracuje v automobilovém průmyslu a je v procesu insolvence. Paní Lenka zdůraznila: „Nejsem šťastná, ale jsem spokojená. Když budete chtít, dokážete to i vy.“

Účastníci rekvalifikačního kurzu mají před sebou náročný program, který zahrnuje znalostní test z bezpečnosti práce, technické a praktické části. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci.

V průběhu tohoto roku udělila vzdělávací agentura ProEduCo ve Věznici Příbram 57 rekvalifikací na obsluhu motorového vozíku, 25 odsouzených získalo osvědčení v obsluze motorové pily a práci s křovinořezem a 24 odsouzených se stalo zaškolenými pracovníky – svářeči.

Rekvalifikační kurzy v příbramské věznici nacházejí podporu ze strany odsouzených a to nejen díky novým dovednostem, ale také prostřednictvím podpory k efektivnímu začleňování do společnosti po propuštění. Vzhledem k potřebě účinného začleňování osob po skončení výkonu trestu odnětí svobody plánuje Věznice Příbram pokračovat v trendu rekvalifikací i v roce 2024, a tak přispět k pozitivní transformaci života odsouzených.

Komentáře