Rybáři zítra vyloví Nový rybník

Foto: archiv SZM Příbram

PŘÍBRAM – Na Novém rybníku dochází od 9. října k regulovanému odpouštění vody. Toto opatření je součástí komplexního plánu údržby a obnovy, který má za cíl udržet rybník v co nejlepší kondici.

Sobota 14. října se stane klíčovým dnem pro všechny milovníky rybolovu, neboť od 7:00 do 12:00 hodin se uskuteční výlov ryb. Bude to příležitost pro rybáře, aby si přišli na své a našli skvělé exempláře ryb.

„Po samotném výlovu bude následovat důkladná kontrola stavidla, hráze, skokanských můstků a mol. Cílem této inspekce je zjistit, zda tam neexistují závažná poškození, která by mohla ohrozit bezpečnost a stabilitu rybníka,“ říká Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Příbram, která areál spravují.

Pokud výsledky kontroly budou pozitivní, bude následovat pravidelná údržba, která zahrnuje nátěry kovových konstrukcí na opalovacích molech, výměnu poškozených prken a opravu porouchaného čerpadla na skluzavce. Kromě toho bude provedena kontrola, čištění a likvidace nežádoucích rostlin v litorálním pásmu rybníka.

V tomto procesu budou dobrovolní hasiči hrát důležitou roli při vyčišťování nátokové nádrže (kalníku) a vyčišťování koše na zachycování hrubých nečistot. Jejich dobrovolná pomoc bude klíčová pro úspěšné provedení těchto úkolů.

Po dokončení všech těchto důležitých úkonů bude rybník postupně napouštěn, aby znovu ožil a mohl sloužit našim občanům a návštěvníkům v plné kráse.

Komentáře